Nieuws

PHA-programma gaat van start na succesvolle workshop

Gepubliceerd op
17 januari 2014

Eind 2013 organiseerde Wageningen UR Food & Biobased Research samen met ingenieursbureau Witteveen+Bos de succesvolle workshop ‘PHA: bioplastics uit afvalstromen’. Dankzij een groot aantal deelnemers uit verschillende werkvelden kan Food & Biobased Research concrete stappen gaan zetten om een gericht PHA-programma op te starten.

Bioplastics gemaakt op basis van PolyHydroxyAlkanoaten (PHA’s) bieden interessante commerciële kansen. Over de voordelen van deze groep bouwstenen is al veel bekend, maar op dit moment zijn PHA’s nog geen succes. Een gemiste kans, want de bioplasticmarkt in Europa groeit jaarlijks met zo’n 20%. De kwaliteit van PHA’s is nog niet constant genoeg en de kostprijs is te hoog. Wageningen UR Food & Biobased Research wil daar met het opzetten van een integraal onderzoeksprogramma verandering in brengen.

Workshop met stakeholders

Bij de PHA-workshop waren zo’n veertig deelnemers aanwezig met allerlei verschillende achtergronden: circa twintig grote en kleine bedrijven, onder meer uit de chemische en biotechnologische hoek, vijf waterschappen, twaalf onderzoeksinstituten/universiteiten, twee hogescholen en enkele vertegenwoordigers van overheden (ministerie IenM en provincie Gelderland). Deze brede vertegenwoordiging was precies het doel van de workshopleiders: het verbinden van verschillende partijen uit de keten, zowel producenten (van afvalwater en afvalstromen) als eindafnemers (bedrijven) om tot commerciële productie  van PHA’s en afgeleide toepassingen te komen.

Van eindproduct naar afvalstroom

In zes groepen werd gewerkt aan het vraagstuk ‘hoe kunnen PHA’s uit afvalstromen geproduceerd worden en wat zijn mogelijke applicaties?’. De gehele keten werd doorgenomen, van ‘backward integration’ (welke eisen stel je aan het eindproduct om tot de invulling van de gehele keten stroomopwaarts te komen) tot tailor-made materialen, ‘special polymers’, vetzuren en monoculturen en een selectie van afvalstromen.

Belangrijkste conclusies van de Workshop

Food & Biobased Research werkt samen met Witteveen + Bos de plannen van de workshop verder uit. Op dit moment is er duidelijk grote belangstelling voor PHA’s en een gericht PHA-programma. Samen met Witteveen + Bos zal Food & Biobased Research belangstellende partijen verder consulteren om toekomstplannen vorm te geven en financieringsmodellen concreet te maken. Partijen die interesse hebben om bij het consortium aan te sluiten kunnen contact opnemen met Wageningen UR.