Nieuws

Paardenziekte Equine Infectieuze Anemia (EIA) in Nederland

Gepubliceerd op
4 juli 2017

Wageningen Bioveterinary Research heeft begin juli in Nederland een eerste geval van de paardenziekte Equine Infectieuze Anemia (EIA) vastgesteld bij een polopaard. EIA, dat door bloedzuigende insecten wordt verspreid of andere manieren van bloed-op-bloedcontact (bijvoorbeeld via naalden), is niet te behandelen. Wanneer een paard is geïnfecteerd blijft het dier levenslang drager van het virus. Als voorzorgsmaatregel is het bedrijf op slot gegaan en is het getroffen paard geëuthanaseerd.

Op verschillende momenten in de komende 3 maanden worden de paarden, die nog op het getroffen bedrijf aanwezig zijn, getest op mogelijke besmetting. EIA is in Nederland aangifteplichtig, maar niet bestrijdingsplichtig.

EIA kan geruime tijd aanwezig zijn voordat het wordt ontdekt. Voor het stellen van de diagnose heeft Wageningen Bioveterinary Research twee serologische testen (ELISA, AGIDT= Cogginstest) uitgevoerd. De Cogginstest wordt door Wageningen Bioveterinary Research in Lelystad standaard uitgevoerd bij verdenkingen van EIA.

In Duitsland is bij 9 paarden een infectie met EIA vastgesteld. Omdat er tussen de Duitse poloteams en de Nederlandse poloteams veel onderlinge wedstrijden zijn geweest, is er door de sector zelf een oproep gedaan om de Nederlandse polopaarden te screenen. Daardoor kwam de besmetting van dit paard aan het licht.