Nieuws

Palingen geboren bij Wageningen UR

Gepubliceerd op
4 juli 2016

Wageningen UR boekt snelle vooruitgang in onderzoek naar kunstmatige voortplanting van paling. Na slechts een half jaar voorbereidingstijd zijn de onderzoekers erin geslaagd om palinglarven geboren te laten worden. Dat is bijzonder omdat paling zich in gevangenschap niet voortplant.

Voortplanting van paling lukte tot nu toe alleen op laboratoriumschaal en de larven bleven niet in leven. Wageningen UR wil de benodigde kennis ontwikkelen om palingen in gevangenschap volledig te laten opgroeien.

Onderzoek naar voortplanting paling

Stichting DUPAN is in samenwerking met Wageningen UR en het Ministerie van Economische Zaken een meerjarig onderzoek gestart naar de voortplanting van Europese paling. DUPAN en Wageningen UR hebben het ‘Eel Reproduction Innovation Centre’ (EELRIC) opgericht als platform om de succesvolle voortplanting van de aal te mogelijk te maken en dat als thuisbasis moet gaan dienen voor een internationaal consortium van partners die samenwerken om doorbraken te forceren.

Hoop op een oplossing

Het recente succes is niet incidenteel: Inmiddels zijn van de laatste vier moederdieren larven verkregen die tot 8 dagen lang in leven zijn gebleven. Bovendien zijn niet alleen larven verkregen van wilde palingen maar ook van een paling van de kwekerij. De vooruitgang die de wetenschappers nu boeken biedt hoop op een snelle oplossing voor één van de grootste mysteries in de dierenwereld. Al decennia lang proberen wetenschappers over de hele wereld om palingen in gevangenschap voort te laten planten, maar telkens sterven de jongen vroegtijdig: men weet niet wat ze eten.

Larven groeien op tot palingen

Het onderzoek in Wageningen richt zich op het voorspelbaar en daarmee beheersbaar maken van de voortplanting. De wetenschappers proberen het protocol te verbeteren zodat de verkregen larven sterk genoeg zijn en voedsel eten om op te groeien tot gezonde jonge palingen.

Bron: Dupan