Nieuws

Palmolieverbruik in diervoederindustrie in kaart gebracht

Gepubliceerd op
20 oktober 2014

Het totale verbruik van palmolieproducten in mengvoeders in de jaren 2011-2013 bedroeg gemiddeld 114 duizend ton per jaar, waarvan 46.500 ton voor binnenlands verbruik. Dit blijkt uit een inventarisatierapport van LEI Wageningen UR.

De inventarisatie van het palmolieverbruik wordt gebruikt om vast te stellen hoeveel verantwoorde palmolie ingevoerd dient te worden om de doelstellingen voor duurzame veevoeders te bereiken.

De totale benodigde teeltoppervlakte voor palmolie voor het Nederlandse palmolieverbruik in de veehouderij bedraagt circa 31.000 hectare. Dit komt overeen met 0,2% van het wereldwijde teeltareaal, dat vooral in Indonesiƫ en Maleisiƫ ligt.

De LEI-studie naar het palmolieverbruik is uitgevoerd in opdracht van Nevedi. De leden van Nevedi, vrijwel alle veevoerbedrijven in Nederland, streven naar gebruik van 100% verantwoorde palmolie per 2015, voor zover het de binnenlandse consumptie betreft van dierlijke producten. Nevedi is lid van de Task Force Duurzame Palmolie, die een belangrijke bijdrage wil leveren aan het stimuleren van de productie en het gebruik van duurzaam geproduceerde palmolie.