Partners met organische reststromen gezocht voor PPS project

Nieuws

Partners met organische reststromen gezocht voor PPS project

Gepubliceerd op
3 augustus 2015

Organische reststromen variërend van compost tot verenmeel kunnen hergebruikt worden in de akker- en tuinbouw om de bodemkwaliteit te verbeteren. Maar waar moet het materiaal aan voldoen? Welke eisen worden er dan gesteld aan de samenstelling van het organische materiaal? En hoe kun je de waarde van restproducten verhogen?
Wageningen UR zoekt nu bedrijven met organische reststromen uit verschillende industrieën om samen in een PPS (Publiek Private Samenwerking) het effect van uiteenlopende organische materialen te testen op verhoging van de bodemweerbaarheid tegen diverse schimmel- en aaltjesziekten. In het project wordt ook onderzocht welke indicatoren geschikt zijn om de kwaliteit van het organische materiaal en van de bodem te meten.

Verschillende organische reststromen

Joeke Postma, bodemexpert bij Wageningen UR, is één van de trekkers van het voorstel. Postma: “In eerder onderzoek en projecten met bedrijven hebben we aangetoond dat organische materialen zoals compost en verenmeel een positief effect hebben op de bodemkwaliteit. In het nieuwe project willen we samen met bedrijven kijken of ook andere organische reststromen geschikt zijn voor bodemverbetering. Je kunt daarbij denken aan reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie maar ook producten zoals champost, (vergiste) mest, gewasresten, algen/wieren, maaisel, digestaat en hout. Daarnaast zoeken we ook partners die bodemverbeteraars ontwikkelen en aan deze bodemverbeteraars nieuwe organische stoffen toe willen voegen om de kwaliteit te verhogen”.

Gera van Os, bodemexpert bij Wageningen UR en lector Duurzaam Bodembeheer bij CAH Vilentum: “Bij mestverwerking en bioraffinage van organische reststromen wordt vooral gedacht aan de waardevolle stoffen die uit het materiaal gehaald kunnen worden, zoals nutriënten, vezels, eiwitten of energie. Tot nu toe is er onvoldoende aandacht voor de kwaliteit en de waarde van de reststroom die daarna overblijft. En dat is precies waar dit onderzoeksproject om draait.”

Neem contact op voor 19 augustus

Postma en Van Os roepen bedrijven met organische reststromen of producenten van bodemverbeteraars of specifieke organische stoffen die mee willen financieren op om contact op te nemen voor 19 augustus. Postma en van Os hebben begin 2015 een pre-proposal ingediend. Dit voorstel is positief beoordeeld en kan samen met de partners verder uitgewerkt worden tot een volwaardig projectvoorstel. Wageningen UR ondersteunt bij het indienen van het volledige voorstel voor de PPS bij de topsector Agri & Food. Heeft u interesse? Neem dan voor 19 augustus contact op met Postma of van Os.

Meer weten over het onderzoek van Wageningen UR naar de inzet van organische reststromen om de weerbaarheid van de bodem te verbeteren?