Nieuws

Partnerschap Nederland-Ethiopië stimuleert voedselproductie en inkomens

Gepubliceerd op
15 december 2015

Wageningen UR levert een grote bijdrage aan het nieuwe bilaterale partnerschap tussen Nederland en Ethiopië voor voedsel, inkomens en handel (BENEFIT), dat ruim 3 miljoen kleine boeren zal bereiken. Bestuursvoorzitter Louise Fresco is op 15 december in Ethiopië aanwezig bij de start van het 30 miljoen euro grootte programma.

In potentie is Ethiopië een belangrijke producent en exporteur van landbouwproducten. Om dat potentieel te realiseren, heeft de agrofoodsector echter wel ondersteuning nodig. Wageningen UR zal daaraan bijdragen via het BENEFIT partnerschap.

Voedsel en inkomen

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft, via de Nederlandse ambassade in Ethiopië, een vierjarig programma goedgekeurd van 30 miljoen euro, onder regie van Wageningen UR in samenwerking met Ethiopische partners. Het BENEFIT partnerschap streeft naar verbetering van de productie en beschikbaarheid van voedsel en ontwikkeling van duurzame inkomens en handel bij plattelandshuishoudens in Ethiopië.

Bereik

Het BENEFIT partnerschap zal ruim drie miljoen kleine boeren en meer dan 2.500 coöperaties en kleine en middelgrote bedrijven bereiken. Ook zal het partnerschap directe investeringen faciliteren van meer dan twintig Nederlandse en internationale bedrijven, en circa 2.000 onderzoekers en voorlichters opleiden. Verder gaat het partnerschap vijftien productenplatforms, sectororganisaties en strategische netwerken oprichten en versterken. Daarnaast gaan beleidsmakers voorstellen aangereikt krijgen om strategische knelpunten in de Ethiopische landbouwsector op te lossen, ontwikkeld in samenwerking met stakeholders.

Voedselzekerheid

Het BENEFIT partnerschap brengt vier geïntegreerde voedselzekerheidsprogramma’s van Wageningen UR samen. Om te beginnen betreft dat het Integrated Seed Sector Development (ISSD Ethiopia) project, dat de ontwikkeling van een krachtige, pluriforme en marktgeoriënteerde zaadsector in het land ondersteunt. Ten tweede is dat het project over capaciteitsopbouw om de best practices in de landbouwproductie op te kunnen schalen (CASCAPE), en door verdere verspreiding van die kennis de productiviteit van de landbouw te vergroten. Ten derde is dat de nieuwe Ethiopië-Nederland Trade Facility for Agribusiness (TAG), dat de ontwikkeling van de private sector en handel in Ethiopië ondersteunt. Tet slot betreft dit het project dat het Sesame Business Network (SBN) ondersteunt, om concurrerende, duurzame en inclusieve sesamzaadketens in Ethiopië te ontwikkelen.

Samenwerking Nederland-Ethiopië

Wageningen UR coördineert het BENEFIT-programma. In het partnerschap wordt nauw samengewerkt met Ethiopische organisaties, inclusief ministeries, universiteiten, onderzoeksinstellingen, organisaties en verenigingen uit de private sector, boeren- en burgerorganisaties. Daarnaast zijn verschillende Nederlandse en internationale partners betrokken bij het partnerschap.