Nieuws

"Pas de principes van kringlooplandbouw toe in aquacultuur"

Gepubliceerd op
16 mei 2019

Om ook in de toekomst de groeiende wereldbevolking van voldoende eiwitten te kunnen blijven voorzien, zal de visproductie omhoog moeten. In de aquacultuur van de toekomst moeten we de lessen uit de nieuwe circulaire landbouw gebruiken, zegt prof. dr. ir. Geert Wiegertjes bij zijn inauguratie als hoogleraar Aquacultuur en Visserij aan Wageningen University & Research op 16 mei.

Op dit moment zorgen visserij en aquacultuur voor twintig procent van de dierlijke eiwitten van drie miljard mensen. Het aandeel van kweekvis in die consumptie groeit. ‘En dat is nodig ook’, zegt prof. Wiegertjes. ‘Zeker als je weet dat de wereldbevolking groeit naar 9,5 miljard mensen in 2050. Al die mensen hebben eiwitten nodig. Maar het is niet mogelijk om nog veel meer vis te vangen op een duurzame manier. Dat betekent dat de groei van de visconsumptie alleen kan worden bereikt met een verdere groei en verfijning van aquacultuur’.

Volgens Wiegertjes is het zaak te leren van de Groene Revolutie in de landbouw. Die revolutie begon in de jaren ’60 en betekende wereldwijd een enorme groei van de landbouwproductie. Maar inmiddels zijn ook de nadelen zichtbaar geworden. Het beeld bij het publiek van intensieve landbouw staat onder druk en er zijn zorgen over de gevolgen voor het milieu, de natuur en het landschap en over dierenwelzijn.

Wageningen University & Research zet zich in voor een omslag naar een circulaire landbouw. Een van de principes daarin is dat vee geen voer meer zou moeten krijgen van producten die mensen ook kunnen eten. Dit circulaire principe kan ook in de aquacultuur van de toekomst worden toegepast. Wiegertjes: ‘Om die zogeheten feed-foodcompetitie ook in de aquacultuur te vermijden, moet vis niet meer worden gevoerd met vis, maar bijvoorbeeld met insecten, visresten, zeewier of vetzuren van microalgen’.

Om de daarvoor benodigde kennis te ontwikkelen werken de onderzoekers van Aquacultuur en Visserij nauw samen met andere WUR-groepen, zoals Dierlijke Productiesystemen en Animal Breeding & Genomics.

Nieuw online portal W-ARE

Het is de ambitie van Geert Wiegertjes om de kennis op het gebied van aquacultuur die binnen Wageningen University & Research wordt ontwikkeld ook breder te bundelen en toegankelijk te maken. Hij heeft daarom het initiatief genomen tot het opzetten van een nieuw online portal: W-ARE, Wageningen – Aquaculture Research & Education. Dit online platform dat in de loop van 2019 van start gaat, wordt een centrale toegang tot het onderzoek, de leerstoelgroepen, nieuws, initiatieven, programma’s, faciliteiten en onderwijs van Wageningen University & Research op het gebied van aquacultuur.

Lees meer in onze dossiers: