Nieuws

Pensionering Dik Mevius - 25 jaar onderzoek antibioticaresistentie

Gepubliceerd op
1 februari 2019

Prof. dr. D.J. (Dik) Mevius heeft na 25 jaar afscheid genomen van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) in Lelystad. Hij is per 1 februari 2019 met pensioen. Dik zette zich jarenlang actief in, zowel nationaal als internationaal, om antibioticaresistentie binnen de veterinaire sector te bedwingen. Daarbij was hij de grondlegger van de monitoring van antibioticaresistentie in landbouwhuisdieren en de voedselketen.

Naast zijn werk als leider van het Nationaal Referentielaboratorium voor antibioticaresistentie bij dieren, als onderzoeker binnen WBVR en hoogleraar aan de Faculteit Diergeneeskunde, was Dik nauw betrokken bij het oprichten van de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa). Ook heeft Dik actief de verbinding met volksgezondheid en het milieu gelegd en hierbij de samenwerking gezocht met de verschillende partners in het veld.

Afscheidssymposium

De sprekers stonden bij het afscheidssymposium van Dik Mevius op 31 januari 2018 niet alleen stil bij verschillende mijlpalen en publicaties op het gebied van antibioticaresistentie in dier en omgeving, ook zijn persoonlijke aanpak, gedrevenheid, daadkracht en denkkracht werden genoemd en geroemd.

Tijdlijn 25 jaar antibioticaresistentie DEF.jpg

Dik Mevius ontvangt RIVM Jennerpenning

Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM, overhandigde Dik Mevius de RIVM Jennerpenning.

 “De Jennerpenning is uitgereikt aan Dik voor zijn jarenlange inzet om antibioticaresistentie in de veterinaire sector te beteugelen, in nauwe samenwerking met het RIVM. Als grondlegger van een One Health beleid op het gebied van antibioticaresistentie leverde hij een wezenlijke bijdrage aan het nationale beleid waar ook het RIVM dagelijks op steunt in haar adviestaken en bij de bestrijding van resistente micro-organismen.“ aldus Jaap van Dissel.

Jaap van Dissel overhandigt de Jennerpenning aan Dik Mevius
Jaap van Dissel overhandigt de Jennerpenning aan Dik Mevius

Dik Mevius ontvangt Van Bekkumprijs

Dik Mevius ontving bij zijn pensionering uit handen van Ludo Hellebrekers, directeur van Wageningen Bioveterinary Research, de J.G. van Bekkumprijs. De prijs is ingesteld bij het afscheid van oud directeur J.G. van Bekkum in 1982. “Deze prijs, een legpenning van de kunstenaar R. Killaars, wordt uitgereikt aan onderzoekers binnen onze organisatie op basis van hun wetenschappelijke verdiensten. Dik heeft niet alleen de wetenschap verder gebracht, ook het instituut heeft hij hiermee op een hoger niveau gebracht en zichtbaar gemaakt.”, volgens Ludo Hellebrekers.

Dik Mevius ontvangt de Van Bekkumprijs van Ludo Hellebrekers
Dik Mevius ontvangt de Van Bekkumprijs van Ludo Hellebrekers

(Inter)nationale verdiensten

Christianne Bruschke, CVO bij het ministerie van LNV, gaf aan: “Voor het ministerie is Dik zeer waardevol geweest en ook internationaal is Dik zeer gewaardeerd. Nederland wordt mondiaal op het gebied van antibioticaresistentie gezien als gidsland. De bijdrage van Dik is hierin belangrijk geweest."

Naast de sprekers tijdens het afscheidssymposium spraken dan ook internationale contacten Dik toe via de camera over hun waardering voor zijn bijdrage en hun samenwerking.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Toekomst

Dik zal vooral tijd besteden aan zijn familie nu hij is gepensioneerd. Door de begeleiding van acht promovendi blijft hij de komende periode nog betrokken bij het antibioticaresistentieonderzoek.