Persbericht

Periode na geboorte kind grote uitdaging voor ouders met drukke leefstijl

Gepubliceerd op
13 september 2016

De veranderingen bij geboorte van een kind zijn het grootst voor mensen die vóór de geboorte van het eerste kind veel tijd aan sport, cultuur en sociale contacten besteedden. Voor zulke ouders is het dan ook moeilijker is zich aan te passen aan het ouderschap, concluderen onderzoekers van Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), Wageningen University & Research en het Zwitserse FORS.

Bij mannen met een drukke leefstijl daalt het welzijn na de geboorte van het kind, constateert het onderzoeksteam in hun publicatie in het European Journal of Population. Bij mannen met een rustigere leefstijl is dat niet het geval. Bij vrouwen neemt het welzijn na de komst van kinderen toe, maar dit positieve effect is zwakker wanneer zij daarvoor veel uren werkten en meer tijd aan vrijetijdsactiviteiten besteedden.

Mensen in West-Europa krijgen steeds later en minder kinderen. Zo kreeg in 1970 de Nederlandse vrouw gemiddeld 2,5 kinderen, dat is nu gedaald naar slechts 1,7. De leeftijd bij het krijgen van een eerste kind nam toe met vijf jaar van 24,3 naar 29,5 (CBS, 2016). Een mogelijke verklaring voor dit uit- en afstelgedrag zijn de verwachte hoge kosten van kinderen die niet opwegen tegen de veronderstelde baten van het ouderschap. Kinderen zijn een ‘dure hobby’ zowel in (vrije) tijd, verloren werktijd, als in kosten voor kinderopvang e.d. Toekomstige ouders stellen de kinderwens wellicht uit omdat zij vrezen niet meer aan hobby’s en vrije tijd toe te komen.

Psychologische baat

De studie laat zien dat de vrees van toekomstige ouders deels terecht is. Zowel mannen als vrouwen met een drukke levensstijl hebben minder psychologische baat van het krijgen van een kind dan mensen met een rustigere levensstijl.

De studie werd uitgevoerd door Anne Roeters (SCP), Jornt Mandemakers (Wageningen University & Research) en Marieke Voorpostel (FORS, Zwitserland) op basis van Zwitserse paneldata.

De studie volgde gedurende twee tot twaalf jaar het welzijn van 1322 mannen en 1272 vrouwen, die bij aanvang van de studie tussen de 18 en 40 jaar waren en nog geen kinderen hadden. In die periode werden 294 mannen vader en 330 vrouwen moeder.

Publicatie

Parenthood and Well-Being: The Moderating Role of Leisure and Paid Work, Anne Roeters, Jornt J. Mandemakers, Marieke Voorpostel, European Journal of Population, 23 August 2016, open-access, DOI: 10.1007/s10680-016-9391-3.