Nieuws

Pieter Zuidema benoemd tot hoogleraar Tropische Bosecologie

Gepubliceerd op
10 juni 2014

Pieter Zuidema is benoemd tot persoonlijk hoogleraar Tropische Bosecologie binnen de leerstoelgroep Bosecologie en Bosbeheer van Frits Mohren. Pieter Zuidema richt zich in zijn onderzoek onder andere op de invloed van bosexploitatie op ecosysteemdiensten en de productiviteit van het bos, op de invloed van klimaatverandering op de bos- en koolstofdynamiek en op de invloed van bosfragmentatie op het overleven van soorten en de diversiteit.

“Tropische bossen krijgen in toenemende mate te maken met klimaatverandering, verstoringen en versnippering,” zegt Pieter Zuidema. “Deze veranderingen kunnen leiden tot verlies van biodiversiteit, verschuivingen in de mondiale koolstofcyclus en inkomstenderving voor de vele miljoenen mensen die afhankelijk zijn van tropische bossen. We weten erg weinig over die effecten: Hoe zullen bossen reageren op opwarming en de toegenomen hoeveelheid CO2 in de atmosfeer? Wat zijn de natuurwaarden van snippers tropisch bos? Hoeveel hout kan je op een duurzame manier oogsten?” Antwoorden op deze vragen moeten bijdragen aan het beheer van tropische landschappen waarin landbouw, bosbouw en natuurbescherming op een duurzame manier worden gecombineerd.

zuidema.jpg

Slimme combinaties van methoden

Pieter Zuidema onderzoekt deze vragen in drie tropische continenten: Zuid-Amerika, Afrika en Azië. Hij maakt gebruik van jaarringen, stabiele isotopen, genetische eigenschappen, wiskundige modellen en metingen in bospercelen. “Door slimme combinaties van die methodes kun je veel achterhalen. Een voorbeeld: metingen aan stabiele isotopen in het hout laten zien in hoeverre bomen zich fysiologisch hebben aangepast aan de verhoogde CO2-gehaltes, terwijl de jaarringen vertellen of die aanpassingen gevolgen hebben gehad voor de groei van de bomen.” In zijn onderzoek meet Zuidema niet alleen de effecten van menselijk handelen op tropische bossen, maar achterhaalt ook de mechanismen. “Als we bestuderen of palmbladeren duurzaam kunnen worden geoogst, gaat het dus niet zozeer om de vraag hoeveel blaadjes er na 10 jaar nog over zijn, maar om te begrijpen hoe bladoogst de dynamiek van palmpopulaties verandert.”

Hij is een gedreven en bevlogen wetenschapper met een heldere visie op de toekomst. Hij toont zich geëngageerd en coöperatief, met veel oog voor de maatschappelijke relevantie van zijn werk.
Frits Mohren

European Research Grant

Pieter Zuidema is daarnaast erg actief binnen Wageningen Universiteit, zoals bij de Wageningen Young Academy en bij het BSc Honours Programma van de universiteit. Hij heeft inmiddels 10 AIO’s begeleid, en heeft er op dit moment nog 5 onder zijn hoede. Ook heeft hij een European Research Grant van 1,7 miljoen euro gewonnen voor zijn onderzoek naar de effecten van klimaatverandering op tropische bossen. “Hij doet heel veel op een ogenschijnlijk makkelijke manier,” zegt Frits Mohren. “Hij is een gedreven en bevlogen wetenschapper met een heldere visie op de toekomst. Hij toont zich geëngageerd en coöperatief, met veel oog voor de maatschappelijke relevantie van zijn werk.” Als docent is Zuidema dan ook zeer gewaardeerd. Hij geeft interactief les en leert studenten kritisch na te denken. Frits Mohren: “Als voorstander van een persoonlijke benadering heeft hij substantiële bijdragen geleverd aan de onderwijsvernieuwing en ook het cursorisch onderwijs wil hij zoveel mogelijk op maat aanbieden. Daarbij houdt hij veel rekening met de verschillende achtergronden, behoeften en programma’s van studenten.”