Nieuws

Pieter de Waard

Gepubliceerd op
20 mei 2020

Op 30 april jl. overleed op 63-jarige leeftijd Pieter de Waard, werkzaam bij de leerstoelgroep Bio-NanoTechnologie en daily-manager van MAGNEFY.

Op 30 april jl. overleed op 63-jarige leeftijd Pieter de Waard, werkzaam bij de leerstoelgroep Bio-NanoTechnologie en daily-manager van MAGNEFY. Pieter studeerde Biologie in Utrecht en is vervolgens gepromoveerd bij de vakgroep Bio-organische Chemie op een proefschrift over 1D, 2D & 3D NMR spectroscopie aan suikermoleculen (Utrecht, 1990). Aansluitend is Pieter gestart als senior onderzoeker bij het AgroTechnologische Onderzoeksinstituut in het huidige AXIS.

Zijn werkzaamheden verschoven langzamerhand naar de academische poot van de WUR en zo werd hij een gewaardeerd medewerker binnen het NMR Centrum en de leerstoelgroep Biofysica op de Dreijen. Met zijn karakteristieke volle baard was Pieter een herkenbare verschijning, met zeer brede kennis van kernspinresonantie (NMR)-apparatuur en -toepassingen. Hij werkte onder meer veel samen met de leerstoelgroep Levensmiddelenchemie. In 2016 verhuisde Pieter met de BioNanoTechnologiegroep mee (terug) naar AXIS en hij werkte veel in het NMR-centrum in Helix.

Pieter heeft vele studenten, promovendi, post-docs en medewerkers binnen de WUR geholpen met hun NMR-onderzoek. Ook heeft hij bij vele vakken onderwijsassistentie geleverd en was hij een waardevolle coach voor ACT studenten. Binnen de BioNanoTechnologie groep was Pieter een gewaardeerd staflid, met droge humor, maar ook met een encyclopedische kennis van de klassieke muziek. Pieter was zelf ook een
begenadigd pianist. We zijn dankbaar voor de fijne samenwerking met
Pieter en zijn vele bijdragen aan onderzoeks- en onderwijsactiviteiten.
We wensen zijn familie veel sterkte.


Aldrik Velders
Leerstoelgroep BioNanoTechnologie