Pilot bedrijfsspecifieke stikstofbemesting van start

Nieuws

Pilot bedrijfsspecifieke stikstofbemesting met drijfmest van start

Gepubliceerd op
7 juli 2015

Bemestingsnormen moeten voorkomen dat meststoffen het grond- en oppervlaktewater te zwaar belasten. Voor het verkennen van de hoogte ervan is door de Werkgroep Onderbouwing Gebruiksnormen een protocol ontwikkeld. Met kennis van de gewasopbrengst en de efficiëntie waarmee meststoffen door het gewas worden opgenomen, kan worden bepaald welke mestgiften milieukundig verantwoord zijn.

Op dit moment is het huidige mestbeleid gebaseerd op generieke normen. Deze zijn voor gras en maïs opgesplitst in een deel voor dierlijke meststoffen (maximaal 170, 230 of 250 kg stikstof per ha) en een deel voor kunstmeststoffen. De beperking van het gebruik van dierlijke mest betekent dat de meeste melkveebedrijven nutriënten moeten afvoeren als dierlijke mest en aankopen als kunstmest.

Generieke bemestingsnormen gaan uit van een gemiddelde bedrijfssituatie. Tijdens het opstellen van deze normen bleek al dat er grote verschillen waren tussen de bedrijven, in zowel de grasopbrengsten als in de benutting van meststoffen. Helaas was het niet mogelijk om deze verschillen per bedrijf controleerbaar en specifiek in beeld te brengen. Door de ontwikkeling van de KringloopWijzer is het anno 2015 wel mogelijk op het individuele bedrijf de bemestingsnormen bedrijfsspecifiek te bepalen.

Pilot op drie melkveebedrijven

Drie Koeien & Kansen bedrijven nemen het komende tijd deel aan een pilot. Op deze bedrijven wordt geëxperimenteerd met het verfijnen van bemestingsnormen op bedrijfsniveau. Deze bedrijven hebben op basis van het 5e Actieprogramma Nitraat de vrijheid kunstmest te vervangen door dierlijke mest en de bemesting af te stemmen op de gewasopbrengst. Zij moeten dan wel kunnen aantonen dat het niet leidt tot een extra belasting van het milieu. Het doel van dit experiment is om te verkennen of dit milieuneutraal kan binnen werkbare randvoorwaarden voor de ondernemers. Een van deze ondernemers is Adrian Houbraken. Hij vertelt in de nieuwsbrief over zijn deelname aan dit experiment.   

Meer informatie

Meer weten over dit onderwerp of ander nieuws uit het project Koeien en Kansen. Lees hier de laatste nieuwsbrief nummer 42, juni 2015. Wilt u ook deze nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mailtje naar koeienenkansen.pv@wur.nl en meld u aan.