Persbericht

Pilots gestart voor meer groente en fruit op kinderdagverblijven en middelbare scholen

Gepubliceerd op
9 september 2014

Dat groente en fruit gezond zijn, weet iedereen. De kunst is nu de consumptie van groente en fruit te verankeren in de dagelijkse gewoontes. De kans op gedragsverandering is het grootst bij doelgroepen die een belangrijke verandering in hun leven meemaken. De zogenaamde ‘life changing moments’. Vorige week heeft het GroentenFruit Huis in samenwerking met Wageningen UR Food & Biobased Research en een aantal bedrijven, twee pilots gestart die moeten bijdragen aan een hogere consumptie van groente en fruit bij kinderen en tieners. De eerste is gericht op een extra snackmoment met groente en fruit op kinderdagverblijven. De tweede betreft een gezondere kantine op de middelbare school.

Het GroentenFruit Huis ontwikkelt samen met Wageningen UR en het bedrijfsleven diverse projecten die moeten bijdragen aan een hogere consumptie van groente en fruit. Daarbij wordt gekeken naar doelgroepen en locaties die in beeld komen bij de eerder genoemde ‘life changing moments’. De samenwerking vindt plaats in het kader van het Topsectorenprogramma van de overheid waarbij op basis van samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen door alle partijen geld bijeen wordt gebracht om projecten te kunnen uitvoeren.

Tijd voor groente

De pilot ‘Veggie Snack Time’ onderzoekt de mogelijkheid om een extra groente-moment te creëren op kinderdagverblijven. Fruit is over het algemeen al een standaard onderdeel van het dagritme op een kinderdagverblijf. Het moment waarop kinderen nu bijvoorbeeld een rijstwafel of soepstengel krijgen aangeboden, biedt ruimte voor (snack)groenten. Dit jaar worden groepsdiscussies gehouden met zowel leidsters van het kinderdagverblijf als ook de ouders van de kinderen om mogelijkheden te inventariseren en nader te onderzoeken.

Gezondere schoolkantine

De kantine van de middelbare school is ook een locatie waar groente en fruit aandacht verdienen. Scholieren hebben zakgeld, maken steeds meer eigen keuzes en leven in een dynamische omgeving met input van alle kanten (kantine, medescholieren, sociale media etc.) en zijn de ‘boodschappers’ van de toekomst. Zij vormen een belangrijke doelgroep om toename in hun groente- en fruitconsumptie te stimuleren. In deze pilot wordt gekeken naar potentieel nieuwe producten of concepten, nieuwe (groente en fruit) eetmomenten en de effecten in het koopgedrag van scholieren door het productaanbod in de schoolkantine te veranderen naar een gezonder assortiment. Scholieren worden hier actief bij betrokken.

Meer pilots

De twee pilots zijn onderdeel van het project Publiek Private Samenwerking (PPS) ‘Meer groente en fruit voor iedereen’. Het doel is nieuwe manieren te vinden om consumenten te verleiden tot het eten van meer groenten en fruit: nieuwe momenten of meer groente en fruit op traditionele momenten. Binnen het project start morgen een pilot voor meer fruit op de werkvloer. Dit najaar starten verder nog verschillende pilots gericht op thuiskokers en de hoeveelheid groente per bord in de horeca. Ook wordt een communicatiestrategie ontwikkeld die consumenten moet verleiden meer groente en fruit te eten. Voor de pilots worden diverse doelgroepen en locaties gekozen.