Nieuws

Plantaardige resten in de magen van Noordse Stormvogels

Gepubliceerd op
26 oktober 2017

Noordse Stormvogels pikken niet alleen plastic, maar ook allerlei plantaardige resten op van het zeeoppervlak en slikken die in.

In combinatie met het monitoringonderzoek aan plastics bij Wageningen Marine Research, determineren collega’s Wim Kuijper (Universiteit Leiden) en Caroline Vermeeren (Biax Consultancy) resten van plantaardig materiaal uit de magen van stormvogels van rond de Noordzee.

Wilde plant of afval

Veel materiaal kon niet in detail worden gedetermineerd, maar meer dan 1000 magen uit de periode 2002-2013 bevatten wel herkenbare plantenresten. Die konden worden thuisgebracht als plantenresten van natuurlijke vegetatie (‘wild’, bijvoorbeeld gras, mos of zaden van planten zoals veldzuring) of als plantaardige resten waarschijnlijk afkomstig van menselijke activiteiten (‘afval’, bijvoorbeeld vellen van uien, koolbladeren, paprikazaden etc.).

Paprikazaad (Capsicum annuum) – een voorbeeld van vermoedelijk menselijk plantaardig afval.
Paprikazaad (Capsicum annuum) – een voorbeeld van vermoedelijk menselijk plantaardig afval.

Zuidelijke Noordzee sterkst vervuild

De categorie wilde planten kan mogelijk helpen bij het vaststellen van de verspreidingsroutes van plantenzaden via zeevogels. De resultaten van plantaardig afval ondersteunen de conclusies uit het plastic-onderzoek in de zin dat in de zuidelijke Noordzee meer menselijk afval aanwezig lijkt te zijn dan verder naar het noorden.

Het aandeel plantaardig afval wijst op meer toevoer van menselijk afval in de zuidelijke Noordzee dan verder naar het noorden.
Het aandeel plantaardig afval wijst op meer toevoer van menselijk afval in de zuidelijke Noordzee dan verder naar het noorden.