Nieuws

Plantenvirussen in het vizier

Gepubliceerd op
7 maart 2016

Alle agrarische sectoren ondervinden schade als gevolg van virussen. Schade door plantenvirussen aan gewassen is soms aanzienlijk doordat producten onverkoopbaar worden, planten wegvallen of door verminderde groei, bloei of vruchtzetting.
In het onderzoek naar plantenvirussen werken onderzoekers van Wageningen UR Glastuinbouw en van Plant Research International nauw samen. In het huidige onderzoek worden projecten uitgevoerd aan een breed scala van gewassen, zoals groente- en bloemisterij- gewassen onder glas, bolgewassen zoals lelie en tulp, en aardappel.

De virussen kunnen vanuit verschillende bronnen (grond, onkruiden en andere gewassen) worden overgedragen. Bij de overdracht kunnen bodemschimmels, insecten, aaltjes en de mens (via contact of machines) betrokken zijn. Door de klimaatverandering wordt de kans steeds groter dat nieuwe virusvectoren zich in Nederland kunnen vestigen, waardoor er nieuwe plantenvirussen zich hier kunnen vestigen.

Aanvullende strategieën ontwikkelen

Virusziekten zijn niet direct te bestrijden met gewasbeschermings-middelen. Daarom moet een aantasting worden voorkomen of verspreiding worden tegengegaan. Mogelijke vectoren, zoals trips, wittevlieg en bladluis moeten worden bestreden en hygiëne is groot belang. Omdat bestrijdingsmiddelen wegvallen en hygiënemaatregelen alleen niet voldoende zijn, is het belangrijker geworden ook aanvullende strategieën, die zich met name richten op de weerbaarheid van de plant, te ontwikkelen. Hierbij wordt gedacht aan het onschadelijk maken van infectieuze virusdeeltjes, het induceren van genetische onvatbaarheid (resistentie) en onderdrukking van symptomen. Een voorbeeld van deze laatste is het inbrengen van een zwakke stam van pepinomozaïekvirus in tomaten.

Next Generation Sequencing (NGS) inzetten

Bij het onderzoek wordt steeds meer gebruik gemaakt van Next Generation Sequencing (NGS) waarbij in zeer korte tijd veel informatie wordt verkregen over het in een plant aanwezige RNA (of DNA). Tijdens het analyseren van deze grote hoeveelheid gegevens kunnen eventuele aanwezige plantenvirussen worden opgespoord en geïdentificeerd. Door de inzet van NGS konden er doorbraken behaald worden in het lopende onderzoek en zelfs nieuwe plantenvirussen worden ontdekt.

Virusfoto's voor website.jpg