Persbericht

Plantumdirecteur Niels Louwaars ontvangt Outstanding Alumnus Award Wageningen

Gepubliceerd op
9 maart 2016

De Outstanding Alumnus Award van het Universiteitsfonds Wageningen gaat dit jaar naar Niels Louwaars, directeur van Plantum, de branchevereniging voor bedrijven uit de sector plantaardig uitgangsmateriaal. De prijs is woensdag 9 maart aan Louwaars uitgereikt tijdens de 98e dies van Wageningen University.

Het Universiteitsfonds Wageningen wil de groei en bloei van Wageningen University bevorderen. Het fonds reikt daarom ieder jaar tijdens de Dies Natalis van de universiteit een specifieke prijs uit. Eens in de drie jaar is dit de Outstanding Alumnus Award, voor een alumnus die midden in zijn of haar carrière staat, die vanuit de in Wageningen opgedane kennis een bijdrage levert aan de kwaliteit van leven binnen de Life Sciences.

Verbinder

De jury noemt Louwaars een rolmodel voor professionals en onderzoekers in de zaadsector, en looft vooral de manier waarop hij de verschillende stakeholders in deze voor Nederland belangrijke sector weet te verbinden. “Niels Louwaars is een bruggenbouwer”, aldus de jury. “Hij weet samenwerkingen te smeden tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen.” Ook inhoudelijk legt hij dwarsverbanden: tussen wereldproblemen als armoede, voedselzekerheid, klimaatverandering en de private zaadsector, tussen onderzoek, bedrijfsleven en maatschappij, en tussen formele en informele zaadsystemen. Internationaal vraagt Louwers aandacht voor de rol van de zaadsector voor wereldwijde duurzame ontwikkeling en wedijvert hij met succes voor meer gebalanceerd intellectueel eigendom van plantaardig materiaal.

Zaadwetgeving

Dr.ir. Niels Louwaars (1958) studeerde in Wageningen Plantenveredeling (afstudeerjaar 1982). Na een korte periode bij het Wageningse instituut voor de glastuinbouw vertrok Louwaars naar het buitenland. Hij werkte langere tijd in Sri Lanka en Oeganda, en voor kortere periodes in landen als Sri Bangladesh, Ethiopië, Kirgizië, Syrië, Turkije, Turkmenistan en Jemen. In die periode hield Louwaars zich bezig met plantenveredeling en zaadwetgeving. Hij ervoer daar voor het eerst het belang van het samenbrengen van stakeholders: boeren, overheden en bedrijfsleven.

Midden jaren negentig keerde Louwaars terug naar zijn alma mater. Bij het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland, waar hij tussen 2003 en 2011 werkte, ontwikkelde zich zijn focus op intellectueel eigendom en het delen van toegang en profijt van genetische bronnen. In 2007 resulteerde zijn werk in een promotie op de impact van beleid op zaadsystemen. Louwaars is sinds 2011 directeur van brancheorganisatie Plantum. Sinds 2013 is Louwaars ook voorzitter van de topsector Plantaardige uitgangsmaterialen.

Louwaars ontving het judicium, een oorkonde en het beeldhouwwerk ‘Vrijheid’ van de Doorwerthse beeldhouwer Marian Spekreijse op 9 maart uit handen van jurylid Jannemarie de Jonge, bestuurslid van ingenieursvereniging KLV.