Platform Saprotrofe schimmels in substraat van start

Nieuws

Platform Saprotrofe schimmels in substraat van start

Gepubliceerd op
8 juni 2015

Door de toenemende druk op toepassing van veenvervangende producten en afnemend gebruik van breedwerkende fungiciden, is meer risico te verwachten met overmatig groeiende saprotrofe schimmels. Om beter inzicht te krijgen in de omvang en aard van de aanwezigheid van saprofyten in potplantenteelten is een platform opgericht om informatie vanuit de praktijk te verzamelen en daarover naar alle betrokkenen te communiceren.

Dit platform is een initiatief van Wageningen UR, RHP, VPN, LTO Glaskracht Nederland, Plantum, en Groen Agro Control. Op de website van dit platform is alle beschikbare kennis en nieuws over saprofyten in de teelt te vinden. Telers met problememen met saprofyten in de teelt, kunnen op deze website, eventueel anoniem, hun problemen met saprofyten melden.

Saprotrofe schimmels

Saprotrofe schimmels, zoals Leucocoprinus en Sphaerobolus zijn organismen die kunnen leven op dood organisch materiaal. Ze hebben geen levende waardplant nodig om in stand te blijven. De meesten blijven dan ook onopgemerkt. Onder bepaalde condities in de teelt kunnen sommige schimmels, die niet ziekteverwekkend zijn voor planten, echter uitbundig gaan groeien in het substraat en dan een teelt zodanig beĆÆnvloeden dat de plantengroei alsnog ernstig wordt verstoord.

Kennis delen

In de sector ontbreekt het op dit moment aan kennis van deze schimmels en paddenstoelen in het algemeen en de omstandigheden waaronder een organisme zich manifesteert, in het bijzonder. Het platform Saprotrofe schimmels hoopt inzicht te krijgen in de problematiek en te kunnen inspelen op de ontwikkelingen op dit gebied. Via de website wordt alle aanwezige kennis over deze schimmels gedeeld.