Platform benadrukt het wereldwijde belang van de bodem

Nieuws

Platform benadrukt het wereldwijde belang van de bodem

Gepubliceerd op
4 mei 2015

De International Fertilizer Industry Association (IFA) introduceerde een online platform als bijdrage aan het internationale Jaar van de Bodem. Dit platform ‘Growing Smart Together' bevat een collage van 40 video-interviews van wetenschappers, boeren, beleidsmakers, NGO's en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Die interviews laten het belang zien van de bodem voor een duurzame intensivering van de voedselproductie en het bereiken van voedselzekerheid. Ook wordt ingegaan op de rol van de bodem in andere essentiële ecosysteemdiensten, zoals koolstofvastlegging en daarmee klimaatmitigatie. Eén van de geïnterviewden is Alterra-onderzoeker Wim de Vries.

Wim de Vries benadrukt dat de rol van de bodem als ons belangrijkste natuurlijk kapitaal te lang over het hoofd is gezien, waardoor de bescherming van lucht en water meer aandacht heeft gekregen dan de bescherming van bodemfuncties. Hierbij moet worden gedacht aan essentiƫle bodem (ecosysteem) diensten, zoals voedselproductie, bijdragen aan klimaatadaptatie (vasthouden van water) en mitigatie (koolstofopslag) en een filterfunctie door het vasthouden van water en voedingsstoffen, vastlegging en afbraak van toxische stoffen en buffering van de zuurgraad. Als voorbeeld noemt hij bodemverzuring in China, waar overmatig stikstofgebruik zonder bekalken leidt tot pH-daling met potentieel grote gevolgen voor de gewasopbrengst en ook de kwaliteit van het gewas als gevolg van het vrijkomen van zware metalen, waaronder cadmium.

De Vries bespreekt ook de rol van de wetenschap in de ondersteuning van boeren, variƫrend van een indirecte rol (wetenschap ten behoeve van landbouwadviseurs) tot transdisciplinair onderzoek waarin wetenschappers onderzoekprojecten doen met diverse belanghebbenden, waaronder boeren die gegevens te leveren.

Meer informatie