News

Podcast formatief leren met Judith Gulikers

Published on
July 18, 2018

Een podcast: Formatief evalueren in vijf fasen: onderzoek gekoppeld aan concrete docentactiviteiten.

Judith Gulikers, Universitair Docent Wageningen University vertelt: Leerdoelen met leerlingen bespreken en bepalen, zicht houden op de ontwikkeling, en je lessen gericht aanpassen aan waar leerlingen staan? En misschien ook minder summatief toetsen? Maak kennis met de vijf fasen van formatief evalueren en de toepassing hiervan in de klas.