Positieve ervaringen met waterteelt van ijssla in cabriokas

Nieuws

Positieve ervaringen met waterteelt van ijssla in cabriokas

Gepubliceerd op
6 juli 2015
Door de plantdichtheid van 20.8 naar 25 planten/m2 (+20%) te verhogen nam het kropgewicht van diverse typen met 10% af, maar het totaal aantal kilo’s nam toe met 8%. In enkele vijvers is maandelijks Compete Plus toegevoegd. Dit gaf bij oogst in februari, maart en april een gemiddelde meeropbrengst van respectievelijk 15, 5 en 0%. Het effect nam dus af in de tijd. Bij meer groeilicht in combinatie met een hogere kas- en watertemperatuur groeide de sla in de winter duidelijk sneller. Het water wordt afhankelijk van de lichtintensiteit van het groeilicht verwarmd tot 15 of 17 graden Celsius.