Nieuws

Positieve ervaringen varkenshouders met warmtekoude-opslag

Gepubliceerd op
27 mei 2014

Hogere groei, minder hittestress en meer arbeidscomfort: het zijn enkele van de voordelen die varkenshouders met warmtekoude-opslag ervaren op hun bedrijf. Om veehouders te ondersteunen in de keuze voor een duurzaam stalconcept hebben Wageningen UR Livestock Research, Projecten LTO Noord en Flynth accountants onderzoek gedaan naar de neveneffecten van vier emissiearme stalsystemen, waaronder warmtekoude-opslag (WKO) in varkensstallen. Ze inventariseerden daarbij de praktijkervaringen van huidige gebruikers en rekenden de financiële effecten door.

Bij warmtekoude-opslag (WKO) wordt gebruik gemaakt van de constante temperatuur van het grondwater, die op 5 meter diepte rond de 12°C schommelt. Warmtewisselaars waar grondwater doorheen stroomt, zijn in staat om de binnenkomende stallucht ’s winters op te warmen van -10°C tot +8°C. Buitenlucht van 28°C is in de zomer met grondwater te koelen tot zo’n 18°C. Deze energiezuinige wijze van verwarmen en koelen van de stal, in combinatie met een constant stalklimaat en de inzet van een kleinere capaciteit luchtwasser, is voor de meeste gebruikers reden geweest om voor WKO te kiezen.

Productie en arbeid

Naast besparing op energieverbruik ervaren gebruikers van WKO ook positieve effecten op productie en arbeid. In de zomer wordt hittestress verminderd, waardoor de groei van biggen en vleesvarkens op peil blijft. De continuïteit in levering geeft marktvoordeel. Daarnaast blijven zeugen beter in conditie tijdens warme dagen, wat zorgt voor minder terugkomers. En door lagere luchtvochtigheid hebben de dieren minder last van longaandoeningen en luchtwegproblemen. Ook de ondernemers hebben bij hun werk baat bij het constantere en verbeterde stalklimaat.

Financiële effecten

Op basis van saldoberekeningen blijkt dat ten opzichte van een traditioneel systeem met luchtwasser voor een zeugenbedrijf een voordeel te behalen valt van € 11,- per zeugenplaats (op basis van 100% ventilatiecapaciteit). Bij vleesvarkens is er geen berekend economische voordeel bij WKO ten opzichte van een 100% luchtcapaciteit wasser. Hierbij is de mogelijke verbetering van groei, uitval en voederconversie echter niet meegerekend.

Bijeenkomst over bodemenergie

Twee varkenshouders die hun stallucht conditioneren met behulp van WKO delen op 4 juni 2014 hun ervaringen tijdens een speciale bijeenkomst over bodemenergie in Barneveld. Ook zijn er sprekers van Inno+ en R&R Systems over de technische kant van bodemenergie en verzorgt Hilko Ellen van Wageningen UR een workshop over energiebesparende tips. Ellen was één van de onderzoekers naar de nevenvoordelen van duurzame stalconcepten. De bijeenkomst wordt georganiseerd door het project ‘Bodemenergie varkenshouderij’, onder de vlag van VarkensNET. Meer informatie  over de bijeenkomst “Wroeten met VarkensNET: Energiebesparing” is te vinden via www.varkensnet.nl/agenda.

Meer informatie

Het onderzoek naar de neveneffecten van duurzame stalsystemen is uitgevoerd in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) en gefinancierd vanuit het convenant ‘Schone en Zuinige Agrosectoren’. Daarbij is onderzoek gedaan naar duurzame stalconcepten voor vier verschillende diersoorten. Naast luchtconditionering met WKO in varkensstallen zijn de volgende stalconcepten onderzocht: TerraSea bij vleeskuikens, V-vormige mestband bij vleeskalveren en vrije keuzestal voor melkkoeien.

De bijeenkomst op 4 juni 2014 is onderdeel van het project ‘Bodemenergie Varkenshouderij’.