Nieuws

Positieve resultaten in particuliere bosbouw

Gepubliceerd op
3 augustus 2016

De Nederlandse particuliere bosbedrijven hebben in 2014 gemiddeld opnieuw een positief resultaat geboekt: 39 euro per ha bos tegenover 24 euro in 2013. Het gunstige resultaat is met name te danken aan de hoge houtprijs in combinatie met een behoorlijke oogst.

Vanaf 2006 zijn met name door de stijging van de houtprijzen de meeste jaren gemiddeld met een plus afgesloten. In de laatste vijf jaar (2010–2014) is een positief resultaat behaald van gemiddeld 28 euro per ha per jaar. In de periode 2001-2005 was dit nog een gemiddeld verlies van 64 euro per ha per jaar. Het gemiddelde inkomen uit het bosbedrijf kwam in 2014 uit op 80 euro per ha, tegenover 67 euro per ha in 2013.

Toename bosbedrijven met positief resultaat


De resultaten van de particuliere bosbedrijven lopen sterk uiteen. Zo had in 2014 een derde van de bedrijven een exploitatietekort van meer dan 100 euro per ha, en bijna een kwart een positief resultaat van meer dan 100 euro per ha. Het aandeel van de bedrijven met een positief resultaat is de afgelopen jaren toegenomen van gemiddeld 24% over de jaren 2001–2005 tot 45% over de laatste drie jaar (2012-2014). De particulieren die in de laatste drie jaar uit de rode cijfers bleven, beheerden een areaal van 57%.

Nieuw subsidiestelsel bosbouw


De beheersubsidie – een bijdrage van de overheid voor het reguliere beheer – is in 2014 verder gedaald. Dat heeft te maken met de (geleidelijke) overstap naar een nieuw subsidiestelsel: van de Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer (PSN) als onderdeel van het Programma Beheer naar het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). De beheersubsidie voor productiebos is in de nieuwe regeling veel lager dan in de oude. Dit betekent dat de toekomstige resultaten nog sterker afhankelijk zullen zijn van de houtopbrengsten.

Energie in de bosbouw

De gehele bosbouwsector heeft, in tegenstelling tot de andere primaire agrosectoren, een positieve energiebalans. Met andere woorden: de afzet van energie door de bosbouw is groter dan de toelevering van energie aan de sector. De Nederlandse bosbouw staat binnen Europa bekend om zijn geavanceerde materieel voor de oogst en het transport van hout en biomassa. De sector loopt voorop met nieuwe machines en is meer innovatiegericht. De energieproductie van de bosbouw bestaat uit brandhout en/of houtchips (biomassa) voor de verwarming van kantoren en werkruimtes of voor de opwekking van hernieuwbare energie buiten de sector. Ook hebben een aantal boseigenaren en -beheerders voorzieningen geïnstalleerd, zoals zonnepanelen en windmolens.