Nieuws

Postacademisch onderwijs door de jaren heen

Gepubliceerd op
15 maart 2018

Ter ere van het 100-jarig bestaan van Wageningen University & Research wordt er vooruit gekeken en teruggeblikt, zo ook door Wageningen Academy. Hoe lang bestaat er al postacademisch onderwijs? Wat zijn de trends door de jaren heen en wat verwachten we voor de toekomst?

Het officiële begin

In 1972 werd Wageningen Academy opgericht door de destijds getitelde Landbouwhogeschool, het Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap (KGvL) en Nederlands Instituut van Landbouwkundige Ingenieurs (NILI) onder de naam Stichting PAO-LH en daarmee één van de oudste instellingen voor post-hoger onderwijs in Nederland. In het document ‘bedrijfsontwikkeling’ jaargang 13, nummer 11 is meer informatie te vinden over de begin jaren.

Formele wijzingen door de jaren heen

In 1986 werd een samenwerking tussen de diverse agrarische hogescholen van kracht en werd de naam gewijzigd naar Post-Hoger Landbouw Onderwijs (PHLO). In 2003 werd de naam opnieuw gewijzigd, naar aanleiding van het samengaan van de stichting PHLO en Wageningen School of Management in Wageningen Business School, waarbij de stichting vorm werd beëindigd en omgezet naar een reguliere bedrijfsvoering. Tijdens de Dies van maart 2013 is de naam gewijzigd in Wageningen Academy.

Programma wijzingen door de jaren heen

De doelstelling vanuit de jaren ’70 staat nog altijd centraal, namelijk zowel afgestudeerden van Wageningen University & Research als overige professionals werkzaam in het domein van voedsel en leefomgeving (bij te) scholen met “Wageningse” kennis. Tijdens de recessie werd Wageningen Academy gedwongen het roer om te gooien en van aanbod gericht naar vraaggericht werken te gaan. Het portfolio van Wageningen Academy is mede hierdoor de laatste jaren sterk veranderd. Naast de bestaande open-inschrijvingscurussen worden er steeds meer maatwerktrajecten ontwikkeld voor bedrijven en overheidsorganisaties. Vaak in co-creatie. Niet alleen in Nederland maar ook in het buitenland zoals China en Australië. Daarnaast is het aantal internationale deelnemers (net zoals bij het regulier onderwijs) sterk gestegen.

De toekomst

Hoe ziet de toekomst van postacademisch onderwijs eruit? Janine Luten schetst haar visie:

De vraag naar maatwerk zal verder toenemen zowel binnen Nederland als in de wereld. De internationale vraag naar Wageningse kennis is sterk groeiende. Er is veel vraag naar kennis op het gebied van tuinbouw en zuivel. Wageningen Academy moet in staat zijn om snel in te kunnen spelen op deze veranderende vraag. De rol van Wageningen Academy is om deze vaak impliciete vraag naar Wageningse kennis expliciet te maken door middel van business development en deze vraag vervolgens te vertalen naar een maatwerkprogramma. Wageningen Academy dient tegelijkertijd dan ook een goed overzicht te hebben van de Wageningse kennis binnen WUR. De laatste jaren is gebleken is dat een cursus voor veel organisaties een laag drempelige manier is om kennis te maken met WUR. Dit kan weer leiden tot Research mogelijkheden. Een sterk opkomende doelgroep zijn de executives die ook steeds meer behoefte hebben aan Wageningse kennis maar dan op een meer strategisch niveau: “ Hoe speel ik met mijn organisatie op die snel veranderende markt in”. Inmiddels hebben we drie programma’s ontwikkeld in samenwerking met business schools voor executives van een MBA tot een seminar voor de leiders binnen de Food & Agrbibusiness. Alle programma’s vanuit ons motto: Today’s Knowledge; Tomorrows’s Business!
Janine Luten, Managing director Wageningen Academy