Een korte blik op de potentie van landbouw en voedselzekerheid in Centraal Azië in het licht van klimaatverandering

Nieuws

Potentie landbouw en voedselzekerheid in Centraal Azië

Gepubliceerd op
11 augustus 2015

De Centraal-Aziatische regio die bestaat uit Turkmenistan, Oezbekistan, Kirgizië en Tadzjikistan wordt gekenmerkt door agrarische samenlevingen met lage inkomens en zij zijn netto-importeurs van granen en enkele andere voedselgewassen. Het landbouwpotentieel wordt sterk beperkt door ongunstige natuurlijke en weersomstandigheden, en een merkbare mate van erosie en bodemdegradatie, die het gevolg zijn van de tijdens het Sovjettijdperk aangenomen intensieve productiemethoden, die vandaag nog steeds gebruikt worden.

De landbouw in de regio is kwetsbaar voor klimaatverandering. Adaptatiestrategieën om de klimaatverandering te beheren, zoals efficiënter gebruik van grondstoffen, in het bijzonder water, vereisen financiële middelen, die de meerderheid van de boeren niet heeft. In de komende tien tot twintig jaar, zal de gevoeligheid van Centraal-Azië voor de effecten van de klimaatverandering worden bepaald door de sociaaleconomische factoren en de erfenis van het verleden, oftewel wijdverbreid milieu wanbeheer en verwaarlozing van de infrastructuur, in plaats van door de klimaatverandering zelf.

Lees de volledige issuebrief Landbouwpotenties en voedselzekerheid in Centraal Azië in het licht van klimaatverandering