Nieuws

Praktijknetwerk 'Fruittelers werken aan schoon water' van start

Gepubliceerd op
20 januari 2014

Fruittelers gaan met de nieuwste kennis en technieken de emissie naar het oppervlaktewater terugbrengen en de gewasbescherming verbeteren. Op 18 november was de startbijeenkomst bij Alliance, de hoofdaanvrager van het praktijknetwerk. De deelnemende fruittelers, fruitteeltadviseurs, toeleveranciers en waterschappen gingen in workshops met elkaar in gesprek over de te nemen maatregelen. Aan het eind van de bijeenkomst werd het logo van het praktijknetwerk onthuld.

Het doel van het project is om met gebruik van de nieuwste technieken en kennis de gewasbescherming te verbeteren en de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen. De kern van het praktijknetwerk bestaat uit de vijf gevormde studiegroepen, die begeleid worden door PPO en teeltadviseurs en ondersteund door de NFO. Vanuit West- en Midden-Nederland, de regio's met veel oppervlaktewater, kunnen fruittelers deelnemen aan één van de vijf studiegroepen.

Groepsbijeenkomsten

Tijdens de groepsbijeenkomsten wordt gediscussieerd over de nieuwste kennis en inzichten tussen fruittelers, voorlichters en onderzoekers. In de ‘digitale studieclub’ kunnen de deelnemers met elkaar meekijken, zien wat de andere deelnemers wel en niet hebben gedaan en dagelijks over de actuele situatie met elkaar en met de begeleiders in discussie gaan.

Normoverschrijdingen

Het sterk terugdringen van normoverschrijdingen in het oppervlaktewater is van groot belang voor de fruitteeltsector. Bij onvoldoende afname van de normoverschrijdingen dreigt namelijk afname van het aantal gewasbeschermingsmiddelen en/of vergroting van de verplichte teeltvrije zone.

Dit praktijknetwerk wordt financieel ondersteund door het ministerie van Economische Zaken vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.