Eerste mest uit vergisters op proefveld

Nieuws

Praktijkproef mest versus digestaat gestart

Gepubliceerd op
16 maart 2015

KTC De Marke en melkveebedrijf Den Eelder zijn een praktijkproef gestart met mest, verdunde digestaat en aangezuurde digestaat. Het doel is de ammoniakemissie te reduceren bij het uitrijden van de mest, dit eerste proefjaar ligt de focus op de benutting van stikstof. Deze proef maakt onderdeel uit van het praktijknetwerk ‘Microvergisting in de praktijk'.

Het doel van beide proeven is het reduceren van ammoniakemissie bij het uitrijden van mest. Dit zal in eerste instantie dit jaar niet gemeten worden in deze proef. Op deze velden zal gemeten worden wat de benutting van de gegeven stikstof zal zijn bij de verschillende varianten. Dit gebeurt aan de hand van een N-recovery. Dan wordt de hoeveelheid van de gegeven N die je uiteindelijk terug vindt in het het gewas gemeten.

Eerste mest en digestaat uitgereden

Afgelopen week is er op de proefvelden van KTC De Marke en Den Eelder de eerste mest en digestaat uitgereden. Op KTC De Marke is de mest met een mestinjecteur uitgereden op de aangelegde proefvelden. Dit gebeurde met een proefveldbemester. Deze velden hebben een afmeting van 10 bij 3 meter. Er zijn verschillende varianten toegepast, die in drie herhalingen zijn aangelegd.
Als eerste is er een veldje met 20 kuub per hectare rundveedrijfmest bemest. Daarnaast zijn er twee veldjes bemest met 20 kuub per hectare digestaat uit twee verschillende microvergisters. Zo is er een veldje met het product uit de Microferm aangelegd en veldje met product uit de Fermtech.

Digestaat en zwavelzuur

Beide soorten digestaat uit de twee vergisters zijn gemengd met water. Er is gekozen voor een verhouding 1:1. Dit betekent dat er 20 kuub mest plus 20 kuub water is ge├»njecteerd. Verder zijn beide soorten digestaat aangezuurd met zwavelzuur. Hier is gekozen voor 4 liter zwavelzuur op 1 kuub mest.
Naast het aangelegde proefveld op zandgrond op KTC De Marke is er in dezelfde week het proefveld aangelegd op kleigrond bij de familie van der Schans in Well (Gld.) De komende tijd zullen de vorderingen en de werkzaamheden rondom de proeven op de website te volgen zijn.  Hier is ook achtergrondinformatie en het bemestingsplan te vinden.

Meer informatie

Bekijk hier het volledige proefveldschema en bemestingsplan van de proefvelden op KTC De Marke en op Den Eelder.