Praktijktesten met zieke bladluizen

Nieuws

Inzetten van zieke bladluizen in de paprikateelt

Gepubliceerd op
6 januari 2015

In de praktijk blijkt het erg lastig te zijn om bladluizen volledig biologisch te bestrijden met natuurlijke vijanden. Vooral de biologische paprikatelers zetten massaal natuurlijke vijanden uit, maar desondanks loopt het regelmatig uit de hand met oogstderving en onacceptabel hoge kosten voor bestrijding als gevolg.

Er is grote behoefte om naast de inzet van natuurlijke vijanden een effectief en selectief biologisch correctiemiddel te kunnen inzetten. Dit kan mogelijk door inzet van specifieke schimmels die bladluizen infecteren.

Het gebeurt soms dat bij toenemende bladluisdichtheden er een epizoötie toeslaat die binnen korte tijd alle bladluizen doodt. Dit fenomeen wordt veroorzaakt door obligate schimmels (alleen te vermeerderen op hun gastheer) van de groep Entomophthorales.

Bij isolaties uit de praktijk blijken twee soorten veel voor te komen: Pandora neoaphidis en Entomophthora planchoniana. Deze schimmels blijken niet alleen de schadelijke bladluizen te infecteren, maar ook voor paprika onschadelijke soorten zoals de graanluis Sitobion avenae. Dit biedt mogelijkheden om deze schimmels op onschadelijke bladluizen over te houden.

Stimuleren van ziekte-uitbraken onder bladluizen

Wageningen UR Glastuinbouw gaat het komende jaar praktijktesten uitvoeren om te bepalen of deze natuurlijke ziekte-uitbraken onder bladluizen kunnen worden gestimuleerd door het inbrengen van zieke bladluizen en door een tijdelijke aanpassing van het teeltklimaat. Dit zal inzicht geven in de randvoorwaarden voor het optreden van deze natuurlijke ziekte-uitbraken bij bladluizen.

Bedrijven die geïnteresseerd zijn om mee te doen kunnen zich melden bij Gerben Messelink.