Praktijkvoorbeelden van marktgericht ondernemen

Nieuws

Praktijkvoorbeelden van marktgericht ondernemen

Gepubliceerd op
9 juli 2015

Eén overkoepelend ‘reddingsplan’ voor de gehele tuinbouw is niet voldoende om de sector, en met name de individuele bedrijven, stappen te laten zetten. Dat is één van de belangrijkste inzichten die het onderzoeksprogramma ‘Marktgericht Ondernemen’ van LEI Wageningen UR afgelopen jaar heeft opgeleverd.

Innoveren gaat niet vanzelf

Tijdens het onderzoekprogramma werden meerdere tuinbouwondernemers begeleid in hun transformatie naar een meer marktgerichte bedrijfsvoering. De trajecten laten zien dat innoveren nergens vanzelf gaat; iedere ondernemer maakt zijn eigen worsteling door. Ofwel: de randvoorwaarden verschillen sterk. Marktgericht ondernemen vergt maatwerk per bedrijf. Ondernemers moeten zelf in actie komen, ervaren en leren hoe zij de omslag kunnen maken naar een marktgerichtere werkwijze.

Loskomen van oude waarden en tradities

Ieder proces is anders omdat ieder bedrijf en iedere ondernemer anders is. Toch lopen veel ondernemers tegen soortgelijke obstakels aan. Zo vinden velen het lastig om in de dagelijkse drukte tijd vrij te maken voor innovatie en om het personeel mee te nemen in deze ontwikkeling. Ook blijkt het vaak moeilijk om los te komen van oude waarden en tradities.

Ondersteuning een must

De doorlopen trajecten laten ook zien dat ondersteuning een must is bij het maken van de omslag naar een marktgerichtere werkwijze. Veel ondernemers hebben namelijk niet alle kennis en vaardigheden in huis om het roer om te gooien. Zo moet een ondernemer zich kunnen verplaatsen in zijn afnemers en de consument, de vaardigheid hebben om in gesprek te gaan met ketenpartijen en op basis hiervan de vertaling kunnen maken naar een nieuw businessmodel voor het eigen bedrijf. De LEI Business Innovation Approach blijkt een goede manier om ondernemers hierbij op weg te helpen.