Nieuws

Praktische tips voor zorglandbouw samengevat in brochure

Gepubliceerd op
28 mei 2014

Wageningen UR brengt samen met de Federatie Landbouw en Zorg een toegankelijke brochure uit voor zorgboeren. Het geeft praktische handvaten aan zorgboeren om optimaal in te kunnen spelen op de transities in de AWBZ, Jeugdzorg en de invoering van de participatiewet.

Nieuwe product-markt-combinaties

Wageningen UR heeft samen met de Federatie Landbouw en Zorg nieuwe product-markt-combinaties (PMC’s) voor zorgboerderijen ontwikkeld. Het gaat hierbij om de zorgboerderij 1) als onderwijsomgeving, 2) ter voorbereiding voor de arbeidsmarkt en 3) als buurtvoorziening voor zorg op maat. Voor de ontwikkeling van de PMC’s zijn zorgboeren en andere deskundigen geïnterviewd en zijn er creatiesessie’s gehouden. Het ministerie van Economische Zaken heeft het project gefinancierd.

Toegankelijke brochure

De resultaten zijn verwerkt in de brochure ‘Zorglandbouw: Veerkrachtig inspelen op nieuwe ontwikkelingen’. De brochure gaat in op de wetswijzigingen op het gebied van de (jeugd)zorg, werk en inkomen en onderwijs en de consequenties daarvan voor de zorgboerderij. Zorgboeren krijgen concrete handvaten om de juiste keuzes te kunnen maken voor de ontwikkeling van hun bedrijf. Bij welke doelgroep past welk aanbod? En hoe kan de zorgboer - al dan niet in samenwerking met anderen - dat aanbod het beste organiseren? Hierbij is ook veel aandacht voor de noodzaak van goede profilering en samenwerking. Samenwerking tussen zorgboeren onderling en samenwerking met andere organisaties in de zorgketen. De brochure eindigt met een stappenplan voor een toekomstbestendige zorgboerderij. De essentie: welke stappen de zorgboer ook maakt, het is belangrijk dat hij of zij daarbij dicht bij zichzelf blijft.