Nieuws

Presentatie EU-project VALERIE tijdens FOOD 2030 in Brussel

Gepubliceerd op
7 oktober 2016

Op 12 en 13 oktober vindt in Brussel de EU-conferentie FOOD 2030 plaats. Het EU-project VALERIE is één van de tien projecten die tijdens een tentoonstelling van FOOD 2030 wordt gepresenteerd en toegelicht.

FOOD 2030 is een initiatief waartoe tijdens de World Expo in Milaan in 2015 werd besloten.

Aan de conferentie is ook een tentoonstelling verbonden – Food 2030 Village – waar een tiental voor in deze context belangrijke EU-projecten wordt gepresenteerd. VALERIE (VALorising European Research for Innovation in agriculturE and forestry), dat wordt gecoördineerd door Wageningen Plant Research, is één van de tien geselecteerde projecten tijdens het Food 2030 Village.

De doelstelling van VALERIE is kennisuitwisseling tussen praktijk (boeren, bosbouwers, adviseurs, enz.) en onderzoek te stimuleren, zodat onderzoekresultaten uiteindelijk kunnen leiden tot innovaties die ook in de praktijk werken.