Presentaties van internationale wetenschappelijke bijeenkomst

Nieuws

Presentaties van internationale wetenschappelijke bijeenkomst

Gepubliceerd op
17 september 2015

Bij de afsluiting van het DuRPh-onderzoek organiseerde Wageningen UR een eendaagse internationale wetenschappelijke bijeenkomst met presentaties van de resultaten van het DuRPh-onderzoek en van vergelijkbare onderzoeksprojecten met tarwe en banaan. De bijeenkomst 'Novel approaches to achieve durable disease resistance' vond donderdag 3 september 2015 plaats op Wageningen Campus.

Uit de bijeenkomst kwam naar voren dat het telen van gewassen met setjes van twee of meer resistentiegenen van wilde soorten, gecombineerd met gelijktijdige introductie van resistentie-management, ervoor kan zorgen dat die gewassen langdurig resistent blijven tegen economisch belangrijke en agressieve ziekten. Die combinatie biedt daarmee wereldwijd kansen voor het duurzamer maken van de landbouw, bijvoorbeeld als onderdeel van geïntegreerde bestrijding, waarbij alleen in uitzonderlijke situaties - lagere doses - chemische middelen worden ingezet. Dit is aangetoond voor aardappel en phytophthora en lijkt ook toepasbaar voor andere belangrijke voedingsgewassen

Op deze pagina vindt u de presentaties, die tijdens de internationale wetenschappelijke bijeenkomst werden gegeven.

Seminar programma

(Wageningen Campus, 9.00 - 12.00 h)

Voorzitter: Anton Haverkort (projectleider DuRPh, Wageningen UR)

Presentaties: