Persbericht

Prijs voor beste Wageningse publicatie dit jaar voor microbioloog Daan Swarts

Gepubliceerd op
9 maart 2015

Het Wageningen Universiteits Fonds heeft haar driejaarlijkse Research Award 2015, de prijs voor de beste wetenschappelijke publicatie van een Wageningse onderzoeker, vanmiddag uitgereikt aan microbioloog Daan Swarts. Dat gebeurde ter gelegenheid van de 97ste dies van Wageningen University. De prijs, een oorkonde, een beeld en een cheque van 2500 euro, werd overhandigd door Jan Karel Mak, voorzitter van het universiteitsfonds.

Daan Swarts MSc (1986), als postdoc medewerker verbonden aan het Laboratorium voor Microbiologie van Wageningen University, krijgt de prijs voor zijn publicatie “DNA-guided DNA interference by a prokaryotic Argonaute” die vorig jaar verscheen in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Nature. In dit artikel, waarvan hij eerste auteur is, doet hij verslag van de spectaculaire ontdekking van een afweersysteem bij micro-organismen die kunnen worden gezien als de evolutionaire voorlopers van het bekende RNA interference (RNAi) systeem van eukaryoten. Zijn onderzoek opent geheel nieuwe wegen naar gerichte aanpassing van DNA, van bacteriën en schimmels, tot plantaardige en humane cellen. Met zijn promotor, prof. John van der Oost heeft hij twee patenten op zijn naam staan voor deze vinding.

De jury zegt vooral onder de indruk te zijn door de unieke vinding van Swarts en de mogelijke impact daarvan op het verdere genetisch en biotechnologisch onderzoek. Zij noemt de publicatie van Swarts c.s. een doorbraak. Het onderzoek kan leiden, aldus de jury, tot nieuwe kansen om erfelijke ziekten bij de mens te genezen. 

Wageningen Universiteits Fonds

Het Wageningen Universiteits Fonds (WUF) stelt zich ten doel ‘het bevorderen van de bloei van Wageningen University’. In dat kader reikt het fonds bij gelegenheid van de dies natalis van de Universiteit (9 maart) telkens één specifieke prijs uit. Naast de Research Award zijn dit resp. de Outstanding Alumnus Award en de Persprijs.

De jury van de Research Award, onder voorzitterschap van rector magnificus prof.dr.ir. Martin Kropff, verder uit prof.dr.ir. Arthur Mol, prof.dr.ir Johan van Arendonk en dr.ir. Stan Brouns, winnaar van de Research Award in 2012.