Nieuws

Priva HD-UV met E-Line module zuiveringsinstallatie goedgekeurd

Gepubliceerd op
31 juli 2017

Op 28 juli 2017 heeft de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw een positief oordeel gegeven over het zuiveringsrendement van de Priva HD-UV met E-Line module zuiveringsinstallatie. Dat oordeel is gebaseerd op het onderzoek dat Wageningen University & Research heeft uitgevoerd naar de verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen door de installatie.

De installatie verwijdert de gewasbeschermingsmiddelen uit het lozingswater met een oxidatieproces gebaseerd op toediening van H2O2 en middendruk-UV. De unit is begin juli getest door de business unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research volgens het meetprotocol dat is vastgesteld door het Platform Duurzame Glastuinbouw. Hierdoor is de BZG-lijst lijst nu uitgebreid tot negen goedgekeurde zuiveringsinstallaties. De installatie kan zowel drainwater ontsmetten als lozingswater zuiveren en kan geplaatst worden als nieuwe installatie. Tevens kan een bestaande HD-UV ontsmettingsinstallatie worden omgebouwd tot een gecombineerde zuiveringstechnologie, door toevoegen van de E-Line module. Voor zuivering van lozingswater heeft deze installatie een capaciteit van 1.25 m3/uur.

Meer informatie

Voor meer informatie over de installaties kan contact worden opgenomen met de betreffende toeleveranciers. Voor informatie over het laten testen van een zuiveringsinstallatie volgens het meetprotocol kunt u contact opnemen met Jim van Ruijven (jim.vanruijven@wur.nl of tel. 0317 48 13 87)