Nieuws

Proefbedrijf Lelystad naar modern bedrijfs-managementsysteem

Gepubliceerd op
29 april 2014

Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) teelt op haar proefbedrijf in Lelystad ruim 500 ha akkerbouwgewassen. Er worden zowel voor de gangbare als de biologische landbouw vele nieuwe ontwikkelingen onderzocht. Dit gebeurt onder meer door middel van proefveldonderzoek in kleine proefveldjes. Daarnaast worden praktijkrijpe ontwikkelingen, die voor PPO Lelystad zelf interessant zijn, ook op grote praktijkpercelen van het akkerbouwbedrijf uitgevoerd. Net als bij ieder ander landbouwbedrijf moeten de bedrijfsresultaten van deze praktijkpercelen goed zijn om te kunnen voortbestaan.

Vragen die de bedrijfsleiding zich stelt, zijn bijvoorbeeld: Gaan we naast consumptieaardappelen ook pootaardappelen telen? Gaan we investeren in een bewaarschuur? Meer percelen omschakelen naar biologisch? Nieuwe gewassen als reseda, quinoa of red kidneys telen?

Bij een meer dan 500 ha groot bedrijf vraagt dat om een goed bedrijfsmanagementsysteem. De saldo’s van de geteelde en toekomstige gewassen worden berekend en vergeleken, zowel onderling als met saldo’s uit KWIN (Kwantitatieve Informatie voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt).

Teeltgegevens online

Niet alleen de gebruikte gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, maar ook de benodigde arbeid en diesel voor de verschillende bewerkingen en de opbrengst willen we per perceel vastleggen. Sinds kort registeren we onze teeltgegevens online. Meerdere PPO-medewerkers kunnen nu tegelijkertijd in het veld gegevens invoeren en opvragen op een smartphone of tablet met behulp van CropVision. Wens is om de percelen ook  geografisch vast te kunnen leggen en te kunnen koppelen aan de teeltregistraties. We zouden dan eenvoudiger ons bouwplan over meerdere jaren kunnen bekijken, wat het opstellen van een nieuw bouwplan moet vergemakkelijken.

PPO Lelystad heeft bij de totstandkoming van het huidige bouwplan al goed gebruik kunnen maken van het prototype van Akkerweb. Per perceel  en per bemonstering is de aaltjessituatie geografisch weergegeven en vervolgens is met NemaDecide de aardappelraskeuze gemaakt. Stap voor stap werken we zo aan een modern bedrijfsmanagementsysteem. Doel is om al deze gegevens aan elkaar te koppelen en steeds meer data geografisch te gaan vastleggen. Bijvoorbeeld ook brandstofverbruik, bodem- en structuurgegevens.