Nieuws

Proeven met plaats-specifieke bekalking gestart

Gepubliceerd op
25 april 2014

Voor een optimale gewasgroei zijn de pH en het organische stofgehalte in de bodem van groot belang. In de Veenkoloniën variëren deze factoren vaak binnen een perceel. Daarom zijn onderzoekers van Wageningen UR gestart met proeven om aan te tonen dat plaats-specifiek bekalken loont. Dit alles in het kader van het praktijknetwerk “pH als sleutel voor opbrengstoptimalisatie”.

Bonte grond in de Veenkoloniën

Twee belangrijke factoren voor een hoge opbrengst zijn de pH en het organische stofgehalte van de bodem. De hoeveelheid kalk die nodig is om de pH van de bodem tot de gewenste streefwaarde te verhogen hangt af van het organische stofgehalte. In de Veenkoloniën is de grond erg bont, waardoor de pH en het organische stofgehalte vaak sterk variëren, zelfs binnen één perceel. Technische ontwikkelingen in de precisielandbouw maken het nu mogelijk om kalkstrooiers aan te sturen om plaats-specifiek te bekalken: de juiste hoeveelheid kalk op de plek brengen waar het nodig is om de pH van het perceel overal op het gewenste niveau te brengen.

Plaats-specifiek bekalken vs. volvelds bekalken

In praktijknetwerk “pH als sleutel voor opbrengstoptimalisatie” wordt het effect van plaats-specifiek bekalken op het perceel vergeleken met de traditionele wijze het volvelds bekalken. Onderzoekers van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO), onderdeel van Wageningen UR, zijn gestart met de eerste bekalkingsproeven via plaats-specifiek bekalken.

David van der Schans, onderzoeker bij PPO: Wij hebben bij een aantal telers in de Veenkoloniën proefstroken op praktijkpercelen aangelegd, één strook is met een vaste dosering bekalkt (traditionele wijze) en een andere strook is bekalkt op basis van de bodemscan (plaats specifiek). Op de percelen wordt dit jaar zetmeelaardappelen, suikerbieten of gerst geteeld. We kijken gedurende het jaar naar de effecten op het gewas en de gewasopbrengst tussen de verschillende manieren van bekalken.”

Trappenproef

Daarnaast heeft PPO een trappenproef aangelegd op proefboerderij ’t Kompas. Op basis van de bodemscan zijn er drie locaties geselecteerd: een gebied met respectievelijk een organische stofgehalte van <8%, 8-15% en >15%. De pH-waarden daar waren iets te laag, en worden verhoogd worden tot een optimale pH van respectievelijk 5.2, 5.1 en 5.0. Om het effect van de bekalking inzichtelijk te krijgen zijn per locatie 4 niveaus van kalkgift in 3 herhalingen toegediend. Op de foto is de aanleg van de proefveldjes te zien en het strooien van kalk volgens het trappenproefschema. Tijdens het seizoen wordt het gewas, suikerbieten, gemonitord en in het najaar van 2014 wordt de opbrengst bepaald.

Praktijktoepassing is in zicht

Van der Schans: “Met deze proeven denken wij aan te tonen dat het plaats-specifiek bekalken echt loont, dus euro’s oplevert. Tegelijkertijd werken we samen met de andere partners in het praktijknetwerk om de keten van bodemmeting tot toediening van kalk te sluiten, zodat iedereen op basis van een strooikaart kan bekalken.”

Praktijknetwerk

In het praktijknetwerk pH als sleutel voor opbrengstoptimalisatie wordt nauw samengewerkt met Agrifirm, Suiker Unie, Agrometius en werktuigcoop. Weco de Hondsrug. Deze laatste heeft een kalkstrooier uitgerust met GPS en elektronisch aanstuurbare doseerunit. Het project maakt deel uit van de reeks van praktijknetwerken voor de Veenkoloniën, mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Meer informatie over het praktijknetwerk vindt u op Innovatie Veenkoloniën.

Kijk ook op: Website Agrometius: Agrifirm en Agrometius winnen innovatieprijs