Persbericht

Prof. Arthur Mol benoemd tot Rector Magnificus en lid raad van bestuur Wageningen University & Research

Gepubliceerd op
19 mei 2015

De raad van toezicht van Wageningen University & Research heeft prof.dr.ir. Arthur P.J. Mol (1960) per 28 mei 2015 benoemd tot Rector Magnificus en lid van de raad van bestuur. Hij volgt prof. dr. Martin J. Kropff op, die per 1 juni als directeur-generaal bij het CIMMYT in Mexico in dienst treedt.

De socioloog Mol is sinds 2000 leerstoelhouder Milieubeleid. Hij is tevens gasthoogleraar aan de Tsinghua University in Bejing en aan de National University of Malaysia. Hij is redacteur van het tijdschrift Environmental Politics, en van de boekenreeks New Horizons in Environmental Politics. Zijn belangrijkste onderzoeksthema’s zijn globalisering, sociale theorie en milieuvraagstukken, ecologische modernisering, duurzame productie en consumptie en stedelijk milieubeleid. Daarbij kijkt hij met name naar de vraag hoe en in welke vorm informatie een sturende rol heeft in de vorming en uitvoering van beleid, en hoe betrokken bestuurders en actoren die informatie bewust kunnen gebruiken om te sturen.

Arthur Mol studeerde in Wageningen Milieuhygiëne (1985) en promoveerde in 1995 in de sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Van 2009 tot 2014 was hij directeur van de Wageningen School of Social Sciences en tevens lid van het college voor promoties. Als promotor heeft hij 48 promovendi met hun proefschrift begeleid en er zijn er momenteel 23 in voorbereiding.

Naast prof. Mol, die de portefeuille onderwijs en onderzoek zal behartigen bestaat de raad van bestuur van Wageningen University & Research uit prof.dr.ir. Louise O. Fresco (voorzitter) en dr. Tijs Breukink (financiën en bedrijfsvoering). Prof. Mol zal met name aandacht gaan besteden aan de verdere vernieuwing en modernisering van het onderwijs van Wageningen University & Research.

Rectoraatsoverdracht

De rectoraatsoverdracht zal plaatsvinden tijdens een academische zitting in het Orion gebouw op Wageningen Campus om 15:30 uur.

Bekijk het programma voor deze ceremonie. (in het Engels)