Nieuws

Prof. Arthur Mol herbenoemd als lid raad van bestuur WUR en rector magnificus Wageningen University

Gepubliceerd op
22 maart 2019

De raad van toezicht van Wageningen University & Research (WUR) heeft prof.dr.ir. Arthur P.J. Mol met genoegen herbenoemd voor een periode van vier jaar als vice-voorzitter van de raad van bestuur van WUR en als rector magnificus van Wageningen University. Mol is sinds 1 juni 2015 in functie.

Gedurende de eerste vier jaar van zijn rectoraat heeft hij zich ingezet voor het versterken en verbeteren van de onderwijsinfrastructuur. Daardoor is de groei van het studentenaantal opgevangen, zonder aan kwaliteit in te boeten, zoals blijkt uit de onverminderd goede positie van de universiteit in de keuzegids en het recente accreditatierapport. Ook in internationale rankings bleef WUR in haar domein excelleren. Vernieuwing van onderwijsconcepten, zoals blended learning, heeft ook zijn bijzondere aandacht gehad met als resultaat de lancering van de eerste volwaardige online masters en het erkennen van MOOC’s van partner-universiteiten in het curriculum. De financiële positie van Wageningen University is inmiddels zodanig verbeterd dat het docentenbestand gelijke tred kan houden met de studentenaantallen.

Versterking van de kwaliteit van het onderzoek

Versterking van de kwaliteit van het onderzoek heeft hoog in het vaandel gestaan en was succesvol dankzij het krachtig doorzetten van tenure track. Het zoeken en vinden van samenwerkingspartners heeft daar ook zeker aan bijgedragen en leidde tot deelname aan 4TU en de komst van IMEC boort een heel nieuw relevant vakgebied aan. De faciliteiten van WUR zijn de afgelopen jaren uitgebreid met een Data Competence Center. Onder aanvoering van prof. Mol heeft WUR bovendien het concept Open Science omarmd.

De milieukundige en socioloog Mol is sinds 2000 leerstoelhouder Milieubeleid. Van 2009 tot 2014 was hij directeur van de Wageningen School of Social Sciences en tevens lid van het college voor promoties. Zijn belangrijkste onderzoeksthema’s zijn globalisering, sociale theorie en milieuvraagstukken, ecologische modernisering, duurzame productie en consumptie, sturing door informatie en stedelijk milieubeleid. Zijn onderzoek strekt zich uit over verschillende continenten.