Nieuws

Professor Eveline van Leeuwen benoemd tot Wetenschappelijk Directeur AMS Institute

Gepubliceerd op
3 juli 2020

Eveline van Leeuwen, Professor Urban Economics bij Wageningen University & Research en internationaal expert op het onderwerp ruimtelijke economie, is benoemd tot Wetenschappelijk Directeur bij Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute). De benoeming door de Board van AMS Institute is effectief per 1 september.

Prof.dr.ir. Eveline van Leeuwen is sinds oktober 2017 leerstoelhouder Urban Economics bij Wageningen University & Research en is vanuit haar positie als professor reeds verbonden aan AMS Institute als Principal Investigator. Naast haar rol als leerstoelhouder in Urban Economics is Eveline Vice President van de European Regional Science Association (ERSA). Van 2001 tot 2017 ontwikkelde zij zich in verschillende posities bij de Vrije Universiteit Amsterdam op het onderwerp ruimtelijke economie. Relaties tussen stad en platteland, interacties in ruimte en tijd, verschillen tussen mensen en regio’s, en brede welvaart gericht op thema’s als circulariteit, energietransitie en regionale voedselsystemen, hebben haar bijzondere interesse vanuit onderzoek en onderwijs.

Met een MSc in landgebruiksplanning, een PhD in de Ruimtelijke Economie en haar huidige leerstoel in Urban Economics – waar zij aan verbonden blijft – heeft de nieuwe directeur een multidisciplinaire achtergrond die goed aansluit bij de grootstedelijke focus van AMS Institute. Volgens van Leeuwen kunnen steden het verschil maken in het oppakken van de grote verandervraagstukken die op dit moment de agenda’s bepalen, zoals de energietransitie en de overgang naar een circulaire samenleving.

Van Leeuwen: “Voor mij is AMS Institute een geweldig voorbeeld van samenwerking tussen overheid en wetenschap, onderwijs en innovatie. Het instituut heeft zich afgelopen jaren ontwikkeld tot een waar vliegwiel om grootstedelijke uitdagingen en wetenschap bij elkaar te brengen. Met als resultaat een brede portefeuille aan innovatieve ideeën, living labs, co-creatie met bedrijven en bewonersinitiatieven om steden te blijven ontwikkelen op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid.” In haar rol als Wetenschappelijk Directeur werkt van Leeuwen samen met Algemeen Directeur Kenneth Heijns en Directeur Innovatie Stephan van Dijk.

Prof.dr.ir. Arjan van Timmeren neemt in september afscheid van AMS Institute als wetenschappelijk directeur. Vanaf de start van het instituut in 2014 is van Timmeren een drijvende kracht geweest in het opbouwen en uitbreiden van het netwerk aan academische betrokkenheid. Onder de leiding van van Timmeren is de onderzoeksportefeuille van AMS Institute uitgebouwd tot een portefeuille van meer dan 125 onderzoeksprojecten. Van Timmeren zal na de zomer fulltime terugkeren in zijn positie als professor Environmental Technology & Design bij de TU Delft.

Deze week is het zes jaar geleden dat AMS Institute is opgericht door de Technische Universiteit Delft (TU Delft), Wageningen University & Research (WUR) en Massachusetts Institute of Technology (MIT). Het Amsterdamse kennisinstituut richt zich op het ontwikkelen van oplossingen voor grootstedelijke uitdagingen door het verbinden van onderzoek, onderwijs, innovatie en ondernemerschap en het creëren van een innovatieve omgeving waar kennisinstellingen, private en publieke organisaties bij elkaar worden gebracht. Met een eigen masteropleiding Metropolitan Analysis Design and Engineering - een joint degree van de TU Delft en WUR – worden bij AMS Institute de stedenbouwkundigen van de toekomst opgeleid.