Nieuws

Programma Foodvalley 2030: Impuls voor baanbrekende innovaties in Agrifood

Gepubliceerd op
26 maart 2020

De vraag naar gezond en duurzaam voedsel blijft stijgen. Foodvalley kan en wil als koploper in kennis een centrale rol spelen in de oplossing. Daarom gaat het programma Foodvalley 2030 (voorheen Agrifood 2030) beschikbare kennis omzetten in innovaties die het verschil maken. Gerlinde van Vilsteren, innovatiemanager Foodvalley vanuit Corporate Value Creation van WUR, vertelt over de grote ambities, de randvoorwaarden en wat we op Wageningen Campus van het tienjarig programma gaan merken.

De nood is hoog, dat weten we. De wereldwijde vraag naar voedsel zal tot 2050 naar verwachting met maar liefst 60 procent stijgen. Om aan die vraag tegemoet te komen, zijn baanbrekende innovaties nodig. Binnen het Foodvalley ecosysteem werken grote en kleine bedrijven en kennisinstellingen al jaren samen aan innovatieve technologische oplossingen. Zowel binnen als buiten Nederland staat Foodvalley bekend als ecosysteem met kennis en innovaties op het gebied van gezonde en duurzame voedselproductie en voeding. "Nu is het zaak om de kennis die we hebben, toe te passen in de productie van gezonde en duurzame voeding", zegt Van Vilsteren.


"Iedereen op Wageningen Campus gaat iets van dit programma merken"

Gerlinde van Vilsteren, innovatiemanager Foodvalley


Ambitie Foodvalley 2030

Het programma Foodvalley 2030 gaat de bestaande samenwerking tussen private en publieke partners intensiveren: Samen werken aan de meest baanbrekende innovaties in landbouw en voedsel voor een duurzame en gezonde toekomst. "Dat kan onder meer door het delen en toepassen van kennis en door van elkaars faciliteiten gebruik te maken. Daarbij zijn bedrijven in de lead", vertelt Van Vilsteren.

Vier thema's

De ambitie 'Samen werken aan de meest baanbrekende innovaties in landbouw en voedsel voor een duurzame en gezonde toekomst' wil Foodvalley 2030 realiseren op vier thema's:

1. Circulaire landbouw

Gezonde en voldoende voedselproductie in balans met de leefomgeving, met minder input en minder verliezen. Innovaties dragen bij aan een snelle transitie naar een circulaire, toekomstbestendige landbouw, en versterken zo de internationale concurrentiepositie van bedrijven binnen en buiten Nederland.

2. Voeding & gezondheid

Ervoor zorgen dat in 2030 tien procent van de mensen in Nederland, ong en oud, een betere gezondheid ervaart door een betere voeding. En dat hierdoor minder mensen lijden aan chronische ziektes als obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten.

3. Eiwittransitie

Een dertig procent hogere plantaardige eiwitconsumptie in 2030 ten opzichte van 2020. Dit via de introductie van smaakvolle en gezonde plantaardige(re) alternatieven voor vlees, vis en zuivel; producten gemaakt van hoogwaardige plantaardige eiwitingrediënten en halffabricaten, duurzaam geproduceerd met bestaande en innovatieve technologie. Zoveel mogelijk op basis van lokaal beschikbare eiwithoudende grondstoffen.

4. Slimme & digitale technologie

Van gepersonaliseerd voedingsadvies tot doelgerichte veredeling van gewassen. IT, Artificial Intelligence (AI), sensoren, genomics, nanotechnologie en andere sleuteltechnologieën versnellen innovatie. In dit innovatiethema werken bedrijven en kennisleveranciers binnen en buiten Nederland aan een snelle vertaling van de laatste technologische kennis naar de markt. Daarmee komt een duurzame voedselketen binnen handbereik.

Werken aan randvoorwaarden en synergie

“Om de vier doelen van de innovatiethema's te bereiken, beginnen we niet vanaf nul”, legt Van Vilsteren uit. "Er gebeurt al heel veel. Dat willen we intensiveren door in de eerste plaats de juiste randvoorwaarden te creëren. Denk aan het uitbouwen van de innovatie- en bedrijvennetwerken rondom deze innovatiethema's, plus het netwerk van kennisleveranciers, het faciliteren van pilots, het investeren in onderzoeksfaciliteiten en het verder ontwikkelen van het ondernemerschapsklimaat. We hebben behalve inhoudelijke deskundigen ook talenten in de cross over nodig, zoals in IT en Artificial Intelligence. Het ecosysteem moet zo aantrekkelijk worden dat het het beste talent en de beste bedrijven aan zich weet te binden. Dat betekent ook investeren in wonen, werken, goede bereikbaarheid en voorzieningen."

"Wat de innovatiethema's betreft streven we naar synergie tussen organisaties die aan hetzelfde thema werken", vertelt Van Vilsteren. "We nodigen bedrijven uit om met elkaar samen te werken. Ook hier beginnen we zeker niet bij nul. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de eitwittransitie, dan heeft The Protein Cluster een stevig netwerk van bedrijven die met elkaar samenwerken en innovaties op de markt brengen. En ook rond voeding voor doelgroepen als sporters en ouderen lopen al initiatieven."

Wageningen Campus en Foodvalley 2030

"Iedereen op Wageningen Campus gaat iets van dit programma merken", zegt Van Vilsteren. "De bedrijven en kennisleveranciers op en rondom Wageningen Campus vormen het hart van het Foodvalley ecosysteem. Zij zijn het die de innovaties in landbouw en voedsel voor een duurzame en gezonde toekomst mogelijk maken. We wachten niet alleen af waar bedrijven mee komen, maar nodigen hen uit om kennis op tafel te krijgen waarmee de programmadoelen binnen bereik komen. Dat kan zijn via een pilotfaciliteit voor het opschalen van een productieproces, een onderzoeksprogramma of een congres. Of door te zorgen dat startups de ruimte krijgen.

Overigens moet je bij Foodvalley 2030 niet alleen denken aan de fysieke locatie in en om Wageningen. Relevante partijen uit Groningen of Japan zullen net zo goed een uitnodiging krijgen om te participeren."

Kansrijk

Van Vilsteren noemt de combinatie van kleine en grote bedrijven kansrijk. "Innovatie begint steeds vaker bij mkb, grote bedrijven hebben weer de middelen om te investeren en op te schalen. Juist het combineren van die twee is heel kansrijk."

Ook de bijdrage van overheden is onmisbaar en biedt een scala aan financieringsmogelijkheden. Oost NL, dat de opdracht heeft de economie in Gelderland en Overijssel te versterken, speelt ook een belangrijke rol, net als partners die starters faciliteren zoals StartLife en ScaleUpFood ."

Halen en brengen

Van Vilsteren: "Het is heel essentieel dat partners erkennen dat ze samen verder komen dan alleen. Het gaat om elkaar opzoeken, halen en brengen, verder kijken dan: what's in it for me? Alleen dan zullen we in 2030 echt stappen hebben gezet en komt ons belangrijkste doel binnen bereik: duurzame en gezonde voeding voor iedereen. Dat kunnen we als programma of bureau ook niet alleen, dat kunnen we alleen samen.

Nederland heeft als Foodvalley in de afgelopen jaren in internationale kranten veel erkenning gekregen, het heeft een voorbeeldfunctie. We hebben onze toppositie verworven op basis van wat er in het verleden is gepresteerd. Om koploper te blijven, moeten onze resultaten nu concreet zichtbaar worden. Daarbij is het goed om ons te realiseren dat er niet één oplossing is. Het gaat om een optelsom van heel veel kleine en grotere stappen op het gebied van eiwit, stikstof, reststroomverwaarding en noem maar op. Met al die dingen samen gaan we het verschil maken."