Nieuws

Programma Genetische Bronnen 2015-2019

Gepubliceerd op
16 maart 2015

Het Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland (CGN) van Wageningen UR heeft in de afgelopen jaren haar functie bewezen. De diversiteit in de genenbank voor landbouwhuisdieren is in de periode 2010-2014 met 15% uitgebreid. In de genenbank zijn nu ruim 300.000 rietjes sperma opgeslagen van ongeveer 7000 manlijke dieren van 10 voor Nederland belangrijke diersoorten.

CGN pakt in de periode 2015-2019  een aantal nieuwe zaken aan. Er zullen meer DNA gegevens verzameld worden voor de karakterisering van genenbankcollecties en voor het ondersteunen van het inteeltbeleid in kleine populaties. Naast sperma van mannelijke dieren zal er meer genetisch materiaal van vrouwelijke dieren worden verzameld voor de genenbank, om in geval van nood populaties sneller terug te kunnen fokken. Daarnaast krijgt de samenwerking tussen dierlijke genenbanken op Europees niveau meer aandacht.

De genenbank is een ‘calamiteitenverzekering’ voor de langere termijn, maar het genenbankmateriaal wordt ook vandaag gebruikt om de fokkerij van bedreigde rassen te ondersteunen en voor wetenschappelijk onderzoek. CGN werkt intensief samen met rasorganisaties, fokkerijbedrijven en met de Stichting Zeldzame Huisdierrassen. Het CGN adviseert rasorganisaties over inteeltbeleid en duurzame fokkerijstrategieën. In de periode 2010-2014 zijn waardevolle publicaties verschenen, waarmee nationaal en internationaal kennis wordt overgedragen.

Ga naar