Nieuws

Project voor verwaarden van eiwitrijke reststromen gestart

Gepubliceerd op
5 april 2016

Wageningen UR en TNO starten samen met verschillende industriële partners het onderzoeksproject “sidestream2protein” waarin onderzocht wordt hoe eiwitrijke reststromen als ingrediënt gebruikt kunnen worden in de voedingsmiddelenindustrie.

Beschikbaarheid van voldoende grondstoffen en de flexibiliteit in aanvoer en toepassing zijn van groot belang voor een succesvolle transitie van een op fossiele bronnen gebaseerde maatschappij naar een duurzame, op biomassa gebaseerde maatschappij. Deze transitie wordt beïnvloedt door aan de ene kant de groeiende wereldbevolking, die steeds meer zal gaan consumeren (de vraag naar voedsel gaat tot 2050 groeien met 70 procent volgens Food and Agriculture Organization (FAO), en aan de andere kant door de klimaatsverandering en de toenemende schaarste aan natuurlijke bronnen als water en fosfaat. Bovendien zal de bio-economie een steeds grotere claim leggen op de beschikbare biomassa voor de productie van non-food toepassingen als energie, materialen en chemicaliën. Om de transitie naar een duurzame op biomassa gebaseerde maatschappij te versnellen is het belangrijk om meer hernieuwbare bronnen aan te boren en deze vervolgens maximaal te benutten.

Eiwitrijke reststromen

Het doel van het project “sidestream2protein” is het leveren van een bijdrage aan de versnelling van deze transitie door onderzoek te doen naar het beter verwaarden van eiwitrijke reststromen uit de agro-food industrie. In het project wordt gekeken of deze reststromen gebruikt kunnen worden als ingrediënten voor de voedingsmiddelenindustrie. In het onderzoek worden nieuwe inzichten op het gebied van materiaalkunde, procestechnologie, fysische modelling en analyse gebruikt en gecombineerd met de nieuwste chemische en fysische extractie en scheiding technologieën. “We verwachten dat we door deze combinaties ook weer nieuwe cross-over ideeën kunnen ontwikkelen”, aldus Friso van Assema projectleider bij Food & Biobased Research.  

Deelnemende bedrijven

Het project “sidestream2protein” is onderdeel van het gezamenlijke innovatieprogramma ‘Biorefinery for raw material availability and flexibility’ van Wageningen UR en TNO. In het project werken deze kennisorganisaties samen met de bedrijven Teboza, Provalor, Emsland Stärke GmbH en Lutèce, die door deze deelname toegang hebben tot de gezamenlijke kennis en infrastructuur van beide kennisorganisaties. De eerste resultaten worden in december 2016 verwacht.