Provincie Flevoland op bezoek bij WBVR

Nieuws

Provincie Flevoland op bezoek bij WBVR

Gepubliceerd op
6 februari 2018

Commissaris van de Koning Leen Verbeek en gedeputeerde Jan-Nico Appelman van de provincie Flevoland brachten op 1 februari 2018 een bezoek aan Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) in Lelystad. Zij lieten zich informeren over de bijdrage die het onderzoek van WBVR levert aan de groei, ondernemerschap en synergie binnen Flevoland. Ook het lopende onderzoek, kennisoverdracht en samenwerkingen binnen de regio en Life Science sector kwamen aan bod.

De provinciale bestuurders bezochten verschillende laboratoria en spraken tijdens het bezoek met het WBVR-team dat strategische samenwerkingen aangaat met het bedrijfsleven. Zo kregen zij een goed beeld van nieuwe onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten en de kennisoverdracht naar studenten. Tijdens de gesprekken ging het ook over de vraag hoe er meer samenwerking kan ontstaan, ook om het gezamenlijk ondernemerschap uit te bouwen met bedrijven in de provincie en met de provincie zelf. 

Elkaar versterken

Commissaris van de Koning Leen Verbeek: “De provincie maakt onderdeel uit van allerlei netwerken zoals Regio Zwolle, de Metropool Regio Amsterdam (MRA), in Den Haag en in Brussel. Wij kunnen en willen daar graag het goede verhaal kunnen vertellen over het werk van de WBVR. Dat is immers van internationaal belang. En dat vindt toch maar mooi plaats hier in Flevoland.”

Gedeputeerde Jan-Nico Appelman: “Goed om te zien en te horen dat de WBVR een flinke ontwikkeling heeft doorgemaakt en ook commercieel stappen heeft gezet. Door de relaties met bedrijven en het onderwijs die de WVBR heeft, ligt aansluiting bij ons Economisch Programma en de coalitie Win4All voor de hand. De provincie werkt daarbinnen met ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen aan ondernemerschap en groei. Alle reden dus voor nadere verkenning van de mogelijkheden.”  

“De ontwikkelingsfase van de nieuwe commerciële organisatie van WBVR sluit goed aan op de thema’s van de provincie Flevoland rond groei en ontwikkeling. Het is geweldig om te zien dat de provincie ook enthousiast is over onze aanpak en voor beide partijen hier op synergie kan worden gevonden. Naast het uitwisselen van netwerken, blijven wij elkaar informeren.”, besluit Ludo Hellebrekers.

Wageningen Bioveterinary Research werkt in Flevoland samen met de overheid en het bedrijfsleven aan de gezondheid van dier en mens door preventie, bestrijding en controle van dierziekten. De provincie Flevoland draagt in belangrijke mate bij aan innovaties in de sector Life Sciences en is verantwoordelijk voor groei en (internationale) ondernemerschap in Flevoland.