Nieuws

Pruimenonderstam WUR S766 lijkt sneller rendabel

Gepubliceerd op
25 november 2016

Twee jaar geleden zette Wageningen Plant Research de zwak groeiende onderstam WUR S766 voor pruim in de markt. WUR S766 heeft vergeleken met St. Julien A en VVA-1 de hoogste productiecijfers gecombineerd met een hoger gemiddeld vruchtgewicht bij zowel Reine Victoria als Opal. Daarnaast is de groeikracht duidelijk lager dan bij St. Julien A en hoger dan bij VVA-1.

Pseudomonas

Bij geen van de pruimenrassen- en onderstamcombinaties werd de destructieve ziekte Pseudomonas of loodglans waargenomen, al sinds de start van het selectiewerk in 1987. “Verder blijkt WUR S766 na inoculatie helaas niet resistent voor het Sharka-virus, waardoor een goed opslagbeheer van belang is in gebieden van de wereld met een hoge Sharka-infectiedruk”, stelt projectleider Marc Ravesloot van WUR.

Komend voorjaar worden op de Proeftuin Randwijk enkele nieuwe rijen met WUR S766 op het steenfruitperceel aangeplant.

Beschikbare bomen

Voor komend plantseizoen is nog een beperkt aantal bomen beschikbaar. Meer beschikbare bomen volgen, de onderstammenproductie draait inmiddels op volle toeren.
Onderstam WUR S766 is kwekersrechtelijk beschermd en uitgegeven onder licentie.