Puberende palingen op de campus van Wageningen UR

Nieuws

Puberende palingen op de campus van Wageningen UR

Gepubliceerd op
9 december 2015

Er zijn nieuwe 'bewoners' op de campus van Wageningen UR: het gaat om 30 mannelijke en 30 vrouwelijke palingen. De vissen zijn afkomstig van de IMARES-locatie in Yerseke en verblijven nu in zoutwaterbaden in Wageningen. De palingen zijn bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek naar hun voortplanting.

Stichting DUPAN is in samenwerking met IMARES en het Ministerie van Economische Zaken een meerjarig onderzoek gestart naar de voortplanting van Europese paling. Wetenschappers in Europa slagen er tot op heden al wel in om larven voort te brengen. Het lukt echter niet om ze in leven te houden: de larven eten niet en mogelijk zijn de kunstmatig verkregen larven te zwak.

Onderzoek naar voortplanting paling

Het onderzoek in Wageningen richt zich op het voorspelbaar en daarmee beheersbaar maken van de voortplanting van aal. De palingen hebben in Yerseke in een zwemgoot een duizenden kilometers lange, gesimuleerde reis naar de paaigronden in de Sargassozee afgelegd. Daardoor zijn ze pubers geworden. In de zoutwaterbaden worden de dieren de komende twee maanden onder optimale omstandigheden voorbereid op het produceren van larven. De wetenschappers proberen het protocol te verbeteren zodat larven op den duur wel sterk genoeg zijn, voedsel eten en opgroeien tot gezonde jonge palingen.

Naar verwachting zouden de eerste larven in maart 2016 geboren kunnen worden.

Bron: www.dupan.nl

Gerelateerd nieuws: