Publiek belang vraagt extra aandacht in publiek private innovatietrajecten

Nieuws

Publiek belang vraagt extra aandacht in publiek-private innovatietrajecten

Gepubliceerd op
12 november 2015

Vier jaar lang zijn de ervaringen gemonitord van onderzoekers van Wageningen UR en partners in de Publiek-private Samenwerking (PPS) ‘Teelt de Grond uit’. De belangrijkste geleerde lessen zijn nu vastgelegd in een artikel, waarbij vragen worden behandeld zoals 'Wie neemt de leiding in de driehoek overheid, bedrijfsleven en onderzoek?', 'Hoe balanceer je tussen vernieuwing, innovatie en de toekomst?' en 'Hoe borg en vertegenwoordig je publieke belangen in een privaat krachtenveld?'.

In het huidige topsectorenbeleid wordt Publiek-private Samenwerking (PPS) breed ingezet als middel om zowel maatschappelijk opgaven als economische concurrentiekracht te realiseren. Het idee is dat publieke middelen de private inzet versterken en dat publieke belangen profiteren van private innovatiekracht. Voordat het topsectorenbeleid van kracht werd waren er al voorbeelden van publiek-private samenwerking. Een goed voorbeeld daarvan is het programma ‘Teelt de grond uit'.

Uit de evaluatie van deze PPS is gebleken dat het borgen van de publieke belangen niet automatisch verloopt. Tussen publieke en private belangen ontstaan regelmatig spanningen. Het is zaak dat tijdig te herkennen en te zorgen voor een goede balans tussen beide belangen. Het borgen van de publieke belangen vergt extra aandacht nu de overheid steeds meer op afstand stuurt in publiek-private innovatietrajecten.

Teelt de Grond uit

De ervaringen van onderzoekers van Wageningen UR en partners in de PPS ‘Teelt de Grond uit’ zijn vier jaar lang gemonitord. De belangrijkste geleerde lessen zijn nu vastgelegd in een artikel. Dit artikel gaat in op de volgende vragen:

  • Wie neemt de leiding in de gouden driehoek van overheid, bedrijfsleven en onderzoek?
  • Hoe balanceer je tussen vernieuwing in de huidige praktijk en innovatie voor de verdere toekomst?
  • Hoe borg en vertegenwoordig je publieke belangen in een privaat krachtenveld?

Daarnaast bevat het artikel aandachtspunten voor andere PPS-en om op een juiste wijze om te gaan met deze vragen.