Nieuws

Publiek-private samenwerking essentieel voor het creëren van maatschappelijke impact

Gepubliceerd op
4 december 2017

In het EU-project BIOCOMES, dat door Wageningen University & Research (WUR) wordt gecoördineerd, werkt een groot, internationaal consortium bestaande uit dertien commerciële bedrijven en veertien onderzoeksinstituten samen aan de ontwikkeling van nieuwe biologische gewasbeschermingsmiddelen. Deze middelen worden steeds belangrijker om plagen en ziekten in gewassen op duurzame en milieuvriendelijke wijze te kunnen bestrijden. Na vier jaar heeft dit ambitieuze EU-project aangetoond een goed voorbeeld te zijn van hoe een publiek-private samenwerking het verschil kan maken. Hoewel de ontwikkeling van nieuwe biologische gewasbeschermingsmiddelen doorgaans vrij lang duurt, zijn de BIOCOMES-partners erin geslaagd verschillende nieuwe producten met commercieel potentieel te ontwikkelen.

Jürgen Köhl, coördinator van BIOCOMES en verbonden aan de WUR, zegt dan ook zeer tevreden te zijn over de behaalde resultaten in vier jaar tijd. “Elf biologische gewasbeschermingsmiddelen bevinden zich nu in de ontwikkelingsfase en twee daarvan zitten al in het registratieproces. Daarnaast worden er nieuwe insecten als biologisch gewasbeschermingsmiddel op de markt gebracht. Al deze producten hebben een zeer positieve impact op het milieu als vervanger van chemische bestrijdingsmiddelen. En zonder deze publiek-private samenwerking zouden ze nooit op de markt zijn gekomen!”

Nieuwe biologische gewasbeschermingsmiddelen

Nu het project ten einde loopt, zijn er twee producten klaar voor registratie. Een virusbestrijder tegen de tomatenmineermot (Tuta absoluta) en een schimmelbestrijder tegen Fusarium in graangewassen. “Het is zo goed als zeker dat deze producten op commerciële schaal zullen worden geproduceerd,” zegt Köhl vol enthousiasme.

Gedeelde expertise

Volgens Köhl zijn er verschillende factoren die ten grondslag liggen aan het succes van het BIOCOMES-partnerschap. Gedeelde expertise is er één van. Köhl: “Een van de partners wilde nematoden kweken om plagen beter te bestrijden, maar de moleculaire expertise ontbrak. Deze expertise was echter wel elders in het consortium voorhanden. De ontwikkeling van deze nematoden is nu dusdanig vergevorderd dat de Duitse overheid de steun aan BIOCOMES overneemt. Ook dit product zal vrijwel zeker op commerciële schaal worden geproduceerd.

Kwantitatieve capaciteit

Naast de kwalitatieve input levert BIOCOMES ook pure kwantitatieve capaciteit, benadrukt Köhl. “De meeste bedrijven in ons consortium behoorden tot het mkb. Een van onze partners wilde een schimmel ontwikkelen om Fusarium te bestrijden in granen. Zij hadden echter niet de capaciteit om het benodigde onderzoek te verrichten en om veldtesten uit te voeren. Ook hier speelde BIOCOMES een cruciale rol. Zonder dit partnerschap had het bedrijf hier niet mee door kunnen gaan.”