Nieuws

Publieke consultatie Bodemkaart gestart

Gepubliceerd op
21 juli 2020

De Bodemkaart van Nederland is uitgebreid met afgeleide profielen. Via een publieke consultatie kunt u op de uitbreiding reageren.

De Bodemkaart beschrijft de bodemopbouw van Nederland tot een diepte van 1,20 meter op een schaal van 1:50.000. De kaart bevat meer dan 300 typeringen van de bodem, gebaseerd op grondsoorten zoals klei, veen, zand en löss en andere gegevens als zuurgraad, kalkgehalte en organische stof. Op de kaart worden verschillende bodemtypen aangegeven. De bodemkaart is voor iedereen beschikbaar via het BROloket en PDOK waar deze gegevens ook gedownload kunnen worden. Er is de afgelopen tijd gewerkt aan een uitbreiding van deze kaart. Via dit nieuwsbericht willen we u laten weten om welke uitbreiding het gaat. Omdat deze uitbreiding een wettelijke aanpassing in het kader van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) is willen wij u tevens attenderen op de publieke consultatie om op de bodemkaart met deze uitbreiding te reageren.

Uitbreiding: afgeleide profielen

De catalogus van de bodemkaart is nu uitgebreid met de afgeleide profielen. Aan elk vlak, met een bodemtype op de kaart, is een profiel gekoppeld waaraan gerefereerd kan worden. Het profiel geeft in meer detail weer hoe de opbouw van dat specifieke bodemtype er uitziet. Het geeft weer welke lagen (de horizonten) aanwezig zijn en welke kenmerken die lagen hebben. Ook bodemchemische en -fysische kenmerken zijn opgenomen in het profiel. Een dergelijk profiel is door experts afgeleid van alle bodemprofielen die in het veld zijn waargenomen, vandaar dat het een afgeleid profiel genoemd wordt en als een standaard te gebruiken is. Hierdoor is het mogelijk om op basis van deze kenmerken meer specifieke kaarten zoals de bodem-fysische eenheden kaart of ook andere thematische kaarten af te leiden. Het model zoals in de catalogus is beschreven, volgt de dataspecificaties van INSPIRE en is daarmee compliant.

Geef uw mening

De consultatie van de catalogus 'Bodemkaart' is inmiddels gestart en loopt tot en met 31 augustus. De catalogus voor de consultatie heeft de vorm zoals hij in de ministeriële regeling verschijnt met de aanpassingen op basis van alle inbreng in de consultatie. Op deze pagina's over de publieke consultaties vindt u het formulier voor de publieke consultatie.