Nieuws

Pulsvisserij-onderzoek bij EZO in het vakblad Visserijnieuws

Gepubliceerd op
21 september 2017

Promovendus Pim Boute MSc en hoofdonderzoeker dr.ir. Martin Lankheet van de leerstoelgroep Experimentele Zoölogie zijn geïnterviewd door Visserijnieuws (het wekelijks verschijnende vakblad voor de gehele visserijsector) om uitleg te geven over hun onderzoek naar elektrische pulsvisserij.

Zij bestuderen het effect van elektrische pulsen op mariene organismen binnen het “Impact Assessment Pulse Fishery” (IAPF) project geleid door dr. Adriaan Rijnsdorp. Dit project is een onderzoeksconsortium samen met Wageningen Marine Research, het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, en het Vlaams Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek (België).

Visserijnieuws, September 2017. Special over "Visserijtechniek & Innovatie"

Het volledige artikel in Visserijnieuws, gepubliceerd in de special over “Visserijtechniek & Innovatie”, is te openen via deze link.

Het IAPF project wordt uitgevoerd in opdracht van het Nederlandse Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (voorheen door het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken) en mede mogelijk gemaakt door financiering uit het Nederlandse deel van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). Bezoek “Dossier pulsvisserij” voor meer informatie betreffende het onderzoek, nieuws en publicaties over pulsvisserij van Wageningen University & Research. Bezoek "Pulse Fishing" voor een overzicht van het huidige en reeds afgeronde onderzoek over pulsvisserij en de meest recente informatie over vangsten, discards, ecosysteem effecten en economische levensvatbaarheid in relatie tot het gebruik van de pulskor.

LNV
EFMZV