Nieuws

Quick scan omgang met plaagdieren: een blinde vlek

Gepubliceerd op
26 maart 2018

Is de omgang met ratten en muizen in dierplagen duurzaam en verantwoord? Dit was de centrale vraag in de quick scan over de omgang met plaagdieren, uitgevoerd door het Centre for Sustainable Animal Stewardship (CenSAS), die op 22 maart werd gepresenteerd. In CenSAS werken Wageningen University & Research en de Universiteit Utrecht samen aan verantwoord omgaan met dieren.

Bescherming van ratten en muizen varieert

Uit het onderzoek komt naar voren dat dierenwelzijn en morele status van ratten en muizen in de dierplaagbeheersing onderbelicht blijven. Terwijl het welzijn van ratten en muizen die bijvoorbeeld als proefdier worden gebruikt wettelijk streng is beschermd, is voor wilde ratten en muizen wettelijk bijzonder weinig geregeld. Met als gevolg dat mensen met deze dieren bijna kunnen doen wat ze willen. Dit is opmerkelijk als we bedenken dat ze bijvoorbeeld in het ervaren van pijn en ongerief, niet afwijken van hun gedomesticeerde broertjes en zusjes.

Het onderzoek van CenSAS

In de quick scan heeft Maite van Gerwen (projectcoƶrdinator bij CenSAS) onderzocht wat de rol van dierenwelzijn in dierplaagbeheersing is, welke ethische aspecten van toepassing zijn op de omgang met plaagdieren en wat er gedaan kan worden om te komen tot een verantwoorde en duurzame omgang.

Hiertoe voerde zij een literatuurstudie en stakeholderanalyse uit. Er is gesproken met 19 personen uit 15 organisaties, waaronder onderzoekers, dierplaagbeheersers en -adviseurs, dierenbeschermers, overheden en vertegenwoordigers van de levensmiddelenhandel en agrarische sector.