Quotumportretten Koeien & Kansen-deelnemers

Nieuws

Quotumportretten van Koeien & Kansen-deelnemers

Gepubliceerd op
2 maart 2015

The Milk Story is het platform voor dialoog over alle maatschappelijke aspecten van de productie en consumptie van zuivel. Een onderdeel van dit platform zijn de ‘Quotumportretten’. De komende tijd staan een aantal deelnemers van Koeien & Kansen hier in de etalage. Zij vertellen hier hun visie over de afschaffing van het het melkquotum per 1 april 2015.

In een serie ‘Quotumportretten’ gaat the Milk Story in gesprek met de melkveehouders van Koeien & Kansen. Deze zestien enthousiaste melkveehouders werken al jaren samen met het onderzoek aan het ontwikkelen van een duurzame en maatschappelijk geaccepteerde melkveehouderij.

Visie op melkveesector na afschaffing melkquotum

Koeien & Kansen deelnemers geven in deze serie hun visie op de naderende afschaffing van het melkquotum op 1 april 2015. De ene ondernemer verwacht dat er niet veel zal veranderen. De andere ondernemer legt de nadruk op verantwoord groeien van zijn bedrijfsomvang. Weer een ander is van mening dat de totale melkproductie slechts tien procent groeit in Nederland na afschaffing. De Nederlandse sector heeft wat dat betreft maar heel weinig invloed op de wereldwijde melkproductie, is de mening van deze ondernemer.

Quotumportretten op The Milk Story

De afgelopen periode zijn er drie Koeien & Kansen deelnemers aan het woord geweest.

Alle quotumportretten zijn de komende tijd te vinden op The Milk Story.